Tarkenna hakuasi

Kliininen farmasia profiilikuva

Kliininen farmasia

Tutkimusryhmä
01.08.2022 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Kliinisen farmasian opintosuunta ja tutkimusryhmä toimii osana farmasian laitoksen toimintaa Itä-Suomen yliopistossa.

Kliinisen farmasian keskeisiä tutkimusaiheita ovat:

  • Kliinisen farmasian palvelut ja interventiot
  • Lääkitysturvallisuuden edistäminen
  • Lääkkeiden käyttö ja lääkehoitokäytännöt (hoitosuositusten toteutuminen)
  • Lääkkeiden haittavaikutusten ehkäiseminen ja ennustaminen
  • Lääkehoidon ongelmien monitorointi
  • Kliinisen farmasian ammattilaisen rooli osana hoitoketjua
  • Lääkkeiden päihdekäyttö

Kliinisen farmasian opintosuunta käynnistyi syksyllä 2022. Kliinisen farmasian aine- ja syventävät opinnot sisältävät kolme kokonaisuutta: Lääkitysturvallisuuden johtaminen, Kliininen farmasia ja farmakologia sekä Kliinisen farmasian tutkimus.

 

 

Avainsanat