Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle II

01.08.2021 - 31.12.2022

Projekti

Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle II -hanke on jatkoa edellisen lukuvuoden samannimiselle hankkeelle. Hankkeen keskiössä on kielitietoisuus ja kansainvälisyyskasvatus. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen koordinaattoreina toimivat Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun kolme kieltenopettajaa Hanna-Mari Koistinen, Elina Ukkonen ja Noora-Liia Rautio.

Tässä hankkeessa olemme jatkaneet kansainvälisyyden, kielitietoisuuden ja monikielisyyden näkyväksi tekemistä kouluillamme hankkeen ensimmäisen osion pohjalta. Kansainvälisyyskasvatus ja kielitietoisuuden lisääminen ovat hankkeemme tärkeimpiä tavoitteita. Pyrimme tuomaan koulumme arkeen mahdollisuuksia tutustua erilaisiin kulttuureihin ja omaksua kulttuurien välistä kommunikaatiota alkuopetuksesta lukiokoulutukseen. Hankkeen toiminnan kautta oppilaat ja opiskelijat tulevat aktiivisiksi toimijoiksi ja kasvavat maailmankansalaisiksi vahvistaen kulttuurien välisen viestinnän taitoja sekä tutkien ja noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Näitä tavoitteitamme olemme päässeet toteuttamaan muun muassa kansainvälisten kerhojen, oppituntien sekä pop up -toiminnan avulla.

Organisaatio

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Filosofinen tiedekunta

Avainsanat

Ajanjakso

01.08.2021 - 31.12.2022
  • Euroopan kielten päivä

   +

   Euroopan kielten päivää on vietetty Euroopan neuvoston aloitteesta 26. syyskuuta vuodesta 2001 lähtien. Päivän tarkoituksena on lisätä kielitietoisuutta ja kannustaa Euroopan unionin asukkaita opiskelemaan enemmän kieliä. Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle II -hanke mahdollisti Euroopan kielten päivän viettämisen koulullamme paljon aiempaa näkyvämmin.

   Tänä lukuvuonna Euroopan kielten päivä osui sunnuntaille, mutta sitä vietettiin Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa kaksipäiväisen tapahtuman merkeissä perjantaina 24.9. ja maanantaina 27.9. Tulliportin normaalikoululla luokille 1-6 ja Rantakylän normaalikoululla luokille 1-9 järjestettiin tapahtuma, jossa oppilaat pääsivät ryhmittäin kiertämään rasteilla suorittamassa kieliin liittyviä aktiviteetteja ja keräämässä merkintöjä kielipassiin. Tapahtuman ideoinnissa oli avuksi Euroopan neuvoston ja Eurooppalaisen nykykielten keskuksen ylläpitämä Euroopan kielten päivän virallinen nettisivusto (https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fi-FI/Default.aspx), jossa on paljon ideoita ja ilmaista materiaalia kielten päivän tapahtumien järjestämiseen. Koulumme tapahtumassa oppilaille jaettu kielipassi pohjautui sivustolla julkaistuun Salaisen agentin kielihaasteeseen. Tapahtuman rastit suunnittelivat ja materiaalit valmistivat yliopistomme Early Language Learning for Intercultural Communication -maisteriohjelman opiskelijat, jotka suorittivat syyskuussa ohjelmaan kuuluvaa harjoittelujaksoa kouluissamme. Rasteilla oppilaat pääsivät muun muassa tutustumaan erikielisiin vitseihin, testaamaan kielivoimistelua loruilla, harjoittelemaan kiinalaista viittomakieltä sekä japanilaisia kirjoitusmerkkejä, opettelemaan numeroita ja tervehdyksiä eri kielillä, ratkomaan kieliarvoituksia, vastaamaan kielivisaan sekä laulamaan vieraskielistä karaokea. Rasteilla oppilaita oli neuvomassa ja opastamassa ansiokkaasti myös muutama englannin kielen H1-harjoittelua suorittavat opetusharjoittelija. Harjoittelijoiden yhteistyöllä tapahtumasta saatiin monikielinen ja -kulttuurinen kokonaisuus.

   Rantakylän normaalikoulun tapahtumassa oli myös kirjastopiste, jonne Katri Pesonen Joensuun seutukirjastosta oli koonnut esille monipuolisen valikoiman lasten ja nuorten kirjallisuutta eri kielillä. Oppilaat pääsivät selailemaan kirjoja ja tunnistamaan kieliä niiden kansista. Taisipa jotkut innostua myös lainaamaan esillä olleita kirjoja myöhemmin koululla toimivasta pop-up kirjastosta.

   Kielimessuilla oppilaat pääsivät maistelemaan erilaisia kieliä, uusia sanoja ja tarkastelemaan omaa kielitaitoaan. Miten monella eri kielellä osaan sanoa jotain? Mitä eri kieliä tunnistan? Oppilaat saivat kielipassit kotiin mukaan ja heitä rohkaistiin tekemään lisää passissa olevia aktiviteettejä vapaa-ajallaan tulevien viikkojen aikana. Keräämällä passiin kymmenen merkintää ja palauttamalla sen opettajalle, pääsi osallistumaan pienen palkinnon arvontaan.

   Tulliportin normaalikoululla 7.-9.luokkalaiset tutustuivat Euroopan kieliin ja testasivat kielihaasteita opettajan johdolla saman viikon oppitunneilla Euroopan kielten päivän sivuston materiaaleja hyödyntäen. Samalla Euroopan kielten päivä tuli tutuksi myös eri oppiaineiden opettajille. Ehkäpä päivä sai myös koulun aikuiset pohtimaan omaa kielitaitoaan ja suhdetta kieliin? Kuuluuhan kielten oppiminen kaikille iästä riippumatta!

   Elina Ukkonen

  • Apulaisopettajat Fernanda ja Anja

   +

   Perulainen Fernanda toimi apulaisopettajana Rantakylän normaalikoulussa kolmen viikon ajan elo-syyskuussa 2021. Fernanda piti pieniä opetustuokioita, oli mukana englannin oppitunneilla, keskusteli oppilaiden kanssa ja valmisteli kieltenopettajille materiaalia. Myös henkilökunnan kanssa juttelu englannin kielellä taukohuoneessa kuului Fernandan työtehtäviin. Kuulimme luokassa esim. laamoista, perunoista ja Montaña de 7 colores -vuoresta. Fernandan kanssa puhuminen oli kaikenikäisille oppilaillemme tärkeä ja mieleinen mahdollisuus englannin kielen puhumisen harjoitteluun autenttisessa tilanteessa. Erityisesti kakkosluokkalaiset ottivat Fernandan omakseen ja olivat kovin pettyneitä, kun hän lähti jatkamaan omia opintojaan yliopistolla.

   https://www.peru.travel/en/masperu/vinicunca-the-beautiful-mountain-of-seven-colors

    

   Sveitsiläinen Anja toimi samassa tehtävässä saksan tunneilla Tulliportin normaalikoulussa ja Rantakylän normaalikoulussa marraskuussa 2021. Rantakylän kasiluokkalaiset saivat aloittaa Sveitsi-jakson Anjan kanssa ja saimme aitoja näytteitä Sveitsin saksasta. Anja piti meille opetustuokioita esim. tien neuvomisesta, Sechseläuten-juhlasta Zürichissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Cernistä, St. Nikolauksesta ja joulun vietosta. Myös saksan ope oppi paljon uutta Sveitsistä.

   https://www.zuerich.com/de/besuchen/sechselaeuten

   Fernanda ja Anja ovat molemmat Early Language Education in Intercultural Communication -maisteriohjelman opiskelijoita.

   Sari Parkkinen

  • Maailman oppilaat -kerhot Rantakylän ja Tulliportin normaalikouluilla

   +

   Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtatielle II -hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta näkyväksi Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa. Hankeraha mahdollistaa lukuvuonna 2020-2021 aloitetun kansainvälisen kerhotoiminnan jatkamisen ja laajentamisen alakoulujemme oppilaille. Viime lukuvuoden kerhoa Tulliportin normaalikoululla rahoitettiin Koulupolulta maailmankansalaisuuden valtateille I -hankkeella.Tänä lukuvuonna laajensimme kerhotoimintaa Rantakylän normaalikoululle.

   Kerhoissa on viisi kansainvälistä yliopisto-opiskelijaa ohjaajina. Iris Hubbard Yhdysvalloista, Jenny Torroledo Castillo Kolumbiasta, Balazs Hergert Unkarista , Juan Antonio Perez Lopez Espanjasta ja Fernanda Alfaro Chavez Perusta. Jenny ja Iris ohjasivat kerhoja myös viime lukuvuonna ja ovat tänä vuonna toimineet kerhonohjaamisen lisäksi tutoreina uusille kerhonohjaajille.

   Kerhojen lisäksi kerhonohjaajamme ovat pitäneet oppitunteja kansainvälisistä teemoista Rantakylän normaalikoulun yläkoululaisille sekä Tulliportin normaalikoulun yläkoululaisille ja lukiolaisille. Jenny ja Iris osallistuivat 10.-11. helmikuuta järjestettävään Turun yliopiston ainedidaktiseen etäsymposiumiin, jossa he esittelivät hankettamme ja kerhotoimintaansa sekä osallistuivat keskusteluihin. Näistä oppitunneista ja symposiumista kerromme lisää seuraavassa julkaisussa!

   Kerhotoiminnan tavoitteena on tuoda esille maailmankansalaisuutta ja siihen kasvamista. Eri kieliin ja kulttuureihin tutustumisen lisäksi kerhoissa pohditaan UNESCON aiheita erilaisten toiminnallisten aktiviteettien kautta. Oppilaat ovat myös saaneet esittää toiveita aiheista ja aktiviteeteista, ja kerhonvetäjät ovat suunnitelleet toimintaa oppilaiden kiinnostusten ja taitotasojen mukaan.

   Korona-aika on luonut epävarmuutta myös kerhotoimintaan, ja olemme joutuneet perumaan joitain kerhokertoja. Onneksi kerhoja on saatu kevätlukukauden alettua jatkaa taas molemmilla kouluilla. Ennen joululomaa kerhonohjaajamme pitivät noin seitsemän kerhokertaa riippuen koulun koronatilanteesta. Kahtena ensimmäisenä viikkona kerhoissa keskityttiin tutustumiseen ja kulttuurien erilaisuuteen erilaisten tehtävien avulla. Seuraavilla kerroilla kerhoissa opittiin veden saastumisesta, kiitollisuudesta, planeettamme suojelemisesta, erilaisista taiteenmuodoista ja vuodenaikojen erilaisuudesta ympäri maailman. Kerhonohjaajamme ovat luoneet moniaistillisia ja innostavia kerhotunteja oppilaillemme. Esimerkkejä erilaisista aktiviteeteista ovat laulut, käsinukkejen tekeminen, leipominen, näytteleminen, askartelu ja piirtäminen erilaisin välinein.

   Alla Irisin kirjoittama englanninkielinen koonti kerhojen aihepiireistä, jotka vaihtuivat viikoittain tai tarvittaessa laajensivat edellisen viikon teemaa.

   Hanna-Mari Koistinen

    

   Students of the World clubs at Rantakylä and Tulliportti Teacher Training Schools.

   This fall, students have been exploring and working towards a global citizenship mentality.  The activities were created based on UNESCO topics and learning objectives, and the students’ needs, interests and potential.

   Week 1:

   We started by learning about each other. We wanted students to share not only about themselves but also about their community and country. In this week, we also shared from the teachers’ countries by sharing pictures, finding differences and similarities with Finland, and dancing to some famous songs from around the world.

   Week 2:

   Building off the previous week’s theme, we continued learning about cultural diversity around the world. Students identified and discussed stereotypes about people from different cultures and nationalities. Then, they shared what they learned in the form of drawing and writing.

   Week 3:

   We transitioned to the theme of environmental issues related to global water pollution. Students created puppets of their favorite marine animals and then reflected on how the animals would feel and/or be impacted by an oil spill. To conclude, students attempted to brainstorm solutions to effectively cleaning up future oil spills and preventing them in the first place.

   Week 4:

   This week’s theme was gratitude. Students shared how they can express gratitude and different styles of communication. Next, we baked a cake without speaking but instead by using other collaborative communication skills. The session ended with students representing their gratitude visually.

   Week 5:

   This next theme was related to respecting our planet Earth and representation in space. We discussed that while there has been some talk recently in the news about traveling to Mars, we emphasized the importance of taking care of our home planet first. This connected to our previous week’s topic of water pollution but we expanded that to include plastic pollution. Finally, students made space inspired clay lanterns with stars and moons to show gender representation in space.

   Week 6:

   In the next week, art was the main topic. Students discussed what art means to them and shared different ways to express themselves. They explored different art styles including dot art, poetry and origami. Finally, we discussed that anything can be art, and beauty like art can be viewed differently by each person.

   Week 7:
   During the final week, we talked about how seasons can be different around the world even during the same month such as December. Students explored how people spend their time recreationally in Brazil and compared it to the activities people enjoy in Finland. The main aim was to develop intercultural understanding. In addition, students baked a traditional Finnish treat, joulutorttu, and made origami snowflakes.

   Iris Hubbard

  • Välituntitoimintaa!

   +

   Kerhonohjaajamme Jenny, Iris, Fernanda, Balasz ja Juan ovat järjestäneet lukuvuonna 2021-2022 pop up -tapahtumia Rantakylän normaalikoululla ja Tulliportin normaalikoulun kaikilla kouluasteilla. Pop up -tapahtumien teemat ovat myötäilleet kerhojen monikulttuurisia ja maailmankansalaiseksi kasvamisen teemoja pelien, leikkien, askartelujen, kirjoitus- ja podcasttehtävien kautta. Oppilaat ovatkin päässeet touhuamaan yhdessä moniaistillisesti ja maailmankansalaisen taitojaan kehittäen. 

   Juan ja Balasz ovat kerho- ja pop up -toiminnan lisäksi leikittäneet alakoululaisiamme välitunneilla. Leikkien kautta oppilaat ovat oppineet muun muassa eri kieliä ja kommunikoinnin merkitystä. Koronarajoitusten höllennyttyä ohjatulle välituntitoiminnalle on ollut kysyntää ja oppilaat ovatkin olleet innoissaan touhussa mukana!  

   Juanin ja Balaszin järjestämät välituntileikit olivat suuri menestys. Oppilaat pääsivät helposti  kesken koulupäivän osallistuman ohjattuihin ulkoleikkeihin ja samalla kommunikoimaan vieraalla kielellä ulkomaalaisen kanssa. Pelit ja leikit saatiin nopeasti käyntiin jo tutuiksi tulleiden kerhonohjaajien kanssa. Oppilaat nauttivat muun muassa hännänryöstö-leikistä. Oppilaat saivat olla korvat tarkkana, sillä ohjeet tulivat tietenkin englanniksi.  

   Välituntitoimintaa jatketaan syksyllä 2022! Kuvia toiminnasta tulossa silloin. 

    

    

   Winter Olympics -tapahtuma 1.-6.-luokkalaisille 

    

   Kaksipäiväisissä talviolympialaisissamme oppilaamme pääsivät erilaisin toiminnallisin ja liikunnallisin tehtävin tutustumaan eri urheilulajeihin ja niiden välissä oppimaan englanniksi talviolympialaisista kestävän kehityksen näkökulmasta sekä olympialaisten riskeistä, hyödyistä ja sukupuolten tasa-arvosta. Urheilulajeina ja muina aktiviteetteina olivat kiipeily, renkaanheitto, juoksu, jääkiekko, triathlon, curling sekä lumiukon rakennuskilpailu. Talviolympialaiset pidettiin Pekingin 2022 talviolympialaisten aikaan. 

    

                          

    

   Hanna-Mari Koistinen ja Elina Ukkonen 

Linkit