Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke

01.04.2022 - 30.04.2023

Projekti

Hanketta kutsutaan myös nimellä ArtWell.

Hanketta rahoitetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoituksella.
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo, Taideyliopisto sekä Kulttuurihyvinvointipooli.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

VN-TEAS

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke rahoittajan logo

Tausta

Yksi yksilön ja väestön koettuun hyvinvointiin vaikuttava yhteiskunnan osa-alue on taide ja kulttuuri. Tutkimustieto taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on lisääntynyt parin viime vuosikymmenen aikana, jonka seurauksena kiinnostus kulttuurihyvinvointitoiminnan mahdollisuuksiin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on kasvanut myös poliittisessa päätöksenteossa. Näyttö kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellisista vaikutuksista kuitenkin ollut toistaiseksi rajallista, mikä on heikentänyt kulttuurihyvinvointitoiminnan painoarvoa päätöksenteossa.

Taloudellisen arvioinnin näkökulmasta kulttuurihyvinvointitoimien monialaisuus ja sektorirajoja ylittävä luonne tuovat arviointiin myös omat haasteensa esimerkiksi vaikutusmekanismien tunnistamisen ja arviointiin vaikuttavien sekoittavien tekijöiden sekä myös toteutuksen edellytyksiin liittyvän käytettävyyden osalta.

Kulttuurihyvinvointitoimien monikanavaisten vaikutusten mittaamiseksi ja arvioimiseksi taloudellisen arvioinnin tueksi tarvitaan vaikuttavuusmittareita, joiden avulla voidaan mitata yksilö- ja väestötason muutoksia koetussa kokonaishyvinvoinnissa ja suhteuttaa näitä muutoksia tehtyihin kulttuurihyvinvointitoimien investointeihin kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi.

Tavoitteet

 1. Kehittää kulttuurihyvinvointitoimien ennakoivassa taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä ja laskentamalleja​
 2. Kehittää arvioinnin kriteeristöjä​​
 3. Tunnistaa arviointia tukevan tietotuotannon tarpeita​
 4. Tehdä yllä mainittujen pohjalta toimenpidesuosituksia kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi Suomessa​

Avainsanat

Ajanjakso

01.04.2022 - 30.04.2023

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Kai Lehikoinen, Ph.D., yliopistotutkija
  Kai Lehikoinen, Ph.D., yliopistotutkija kai.lehikoinen@uniarts.fi
 • Taru Koivisto, M.Mus, musiikkiterapeutti, tutkija
  Taru Koivisto, M.Mus, musiikkiterapeutti, tutkija taru.koivisto@uniarts.fi
 • Minni Turtiainen, vuorovaikutussuunnittelija, Kulttuurihyvinvointipooli / Taiteen Sulattamo ry
  Minni Turtiainen, vuorovaikutussuunnittelija, Kulttuurihyvinvointipooli / Taiteen Sulattamo ry minni.turtiainen@taiteensulattamo.fi
 • Eveliina Lafghani, Taiteen Sulattamo ry
  Eveliina Lafghani, Taiteen Sulattamo ry eveliina.lafghani@taiteensulattamo.fi

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Linkit