Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke profiilikuva

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke

Projekti
01.04.2022 - 30.04.2023
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

VN-TEAS

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoituksella.

Johtajat

Ryhmän kuvaus

Hanketta kutsutaan myös nimellä ArtWell

Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo, Taideyliopisto sekä Kulttuurihyvinvointipooli.

Tausta

Yksi yksilön ja väestön koettuun hyvinvointiin vaikuttava yhteiskunnan osa-alue on taide ja kulttuuri. Tutkimustieto taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on lisääntynyt parin viime vuosikymmenen aikana, jonka seurauksena kiinnostus kulttuurihyvinvointitoiminnan mahdollisuuksiin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on kasvanut myös poliittisessa päätöksenteossa. Näyttö kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellisista vaikutuksista kuitenkin ollut toistaiseksi rajallista, mikä on heikentänyt kulttuurihyvinvointitoiminnan painoarvoa päätöksenteossa.

Taloudellisen arvioinnin näkökulmasta kulttuurihyvinvointitoimien monialaisuus ja sektorirajoja ylittävä luonne tuovat arviointiin myös omat haasteensa esimerkiksi vaikutusmekanismien tunnistamisen ja arviointiin vaikuttavien sekoittavien tekijöiden sekä myös toteutuksen edellytyksiin liittyvän käytettävyyden osalta.

Kulttuurihyvinvointitoimien monikanavaisten vaikutusten mittaamiseksi ja arvioimiseksi taloudellisen arvioinnin tueksi tarvitaan vaikuttavuusmittareita, joiden avulla voidaan mitata yksilö- ja väestötason muutoksia koetussa kokonaishyvinvoinnissa ja suhteuttaa näitä muutoksia tehtyihin kulttuurihyvinvointitoimien investointeihin kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi.

Tavoitteet

 1. Kehittää kulttuurihyvinvointitoimien ennakoivassa taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä ja laskentamalleja​
 2. Kehittää arvioinnin kriteeristöjä​​
 3. Tunnistaa arviointia tukevan tietotuotannon tarpeita​
 4. Tehdä yllä mainittujen pohjalta toimenpidesuosituksia kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi Suomessa​

Ajankohtaista

 • UEF - Smart Science

  Yleistiedote

  ArtWell-hanke kehittää taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten taloudellista arviointia
  Yleistiedote
 • UEF - Smart Science

  Blogiteksti

  ArtWell: Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi on vähäistä ja tarvitsee ennakkoluulotonta yhteiskehittämistä toiminnan…
  Blogiteksti
 • UEF - Smart Science

  Blogiteksti

  ArtWell: Sosiaalinen hyvinvointi kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellisen arvioinnin keskiöön
  Blogiteksti

Avainsanat

Johtajat

Vanhempi tutkija

Projektitutkija

Yliopistotutkija

Projektitutkija

Muut ryhmän jäsenet