Tarkenna hakuasi

Kulttuurinen tieto ja digitaaliset taidot kansainvälistyvässä työelämässä – CUDIS profiilikuva

Kulttuurinen tieto ja digitaaliset taidot kansainvälistyvässä työelämässä – CUDIS

Projekti
01.07.2023 - 31.12.2025
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kulttuurinen tieto ja digitaaliset taidot kansainvälistyvässä työelämässä – CUDIS rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Yhteyshenkilöt

Työelämää ohjaavia ajureita ovat yhtäältä työelämän digitalisoituminen ja työn muuttuminen entistä enemmän tietojärjestelmien kautta hallittavaksi, toisaalta menestyksekkään yritystoiminnan ehto on kansainvälistyminen. Elinkeinoelämän kannalta nämä realiteetit tarkoittavat digi- ja kansainvälistymisosaamisen vahvistamista erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Kulttuurinen tieto ja digitaaliset taidot kansainvälistyvässä työelämässä – CUDIS -hankkeen yhdistää kulttuuristen kohtaamisten kannalta välttämättömät kulttuurienväliseen viestintään liittyvät tiedota ja tietotekniikkaperusteiset digitaaliset taidot koulutukselliseksi kokonaisuudeksi soveltaen niitä käytännön työelämään yhdessä pohjoiskarjalaisten yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Kyseessä on ihmisten kohtaamisen lisäksi ihmisen ja (tieto)koneen kohtaamisesta kansainvälistyvässä työympäristöissä.

Monipuolista kielitaitoa, tietoa kulttuurien kohtaamisesta sekä kulttuurienvälisen viestinnän ymmärrystä tarvitaan Itä-Suomessa kaikissa yrityksissä toimialasta riippumatta, kun kansainvälinen liikkuvuus ja ulkomaalaistaustaisten kansalaisten osuus alueen väestöstä lisääntyy. Alueen elinkeinoelämä, erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, tarvitsevat tukea sekä digiosaamisen että kansainvälisyysosaamisensa päivittämiseen. Akateemiseen koulutukseen ja sen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tarvitaan reaalisia työelämän toimintaympäristöjä ja työelämäyhteyksiä, erityisesti yritysyhteistyötä, koulutuksessa saavutettavien tietojen ja taitojen sovellettavuuden lisäämiseksi. CUDIS vastaa juuri näihin ajankohtaisiin haasteisiin.

CUDIS-hankkeessa tiivistetään Pohjois-Karjalassa toimivien yritysten ja yliopiston välistä viestintään ja viestintäteknologiaan liittyvää koulutusyhteistyötä. Sen tuloksena alueen yrityksillä on aiempaa paremmat valmiudet toimia menestyksekkäästi kansainvälissä ympäristöissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Akateeminen koulutus puolestaan kytkeytyy hankeen kautta konkreettisesti käytännön työelämän kysymyksiin. Näin koulutukset saadaan vastaamaan alueen työelämätarpeita. Tietojenkäsittelytieteistä valmistuneiden vahvuuksia ovat tietojärjestelmien hallinta, ohjelmisto-osaaminen ja data-analytiikka. IT-alalla tarvitaan teknologioiden kehittyessä syvempää ymmärrystä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ihmisistä teknologioiden käyttäjinä ja asiakkaina. Humanistisilta aloilta valmistuneiden vahvuutena on syvällinen ymmärrys mm. vuorovaikutuksesta ja viestinnästä sekä vieraista kielistä ja kielen käytöstä eri tilanteissa. Vastaavasti humanistisen koulutuksen kehittämisessä on tarpeen kiinnittää huomiota opiskelijoiden digitaalisten taitojen kehittymiseen sekä digitaalisen kulttuurin ja sen muutoksen ymmärtämiseen.

Hankkeen toimintamuotoja ovat: 1) Yrityksille tarjottava digi- ja kansainvälisyysosaami sen arviointipalvelu ja sille perustuva kehittämissuunitelma. Arviointi perustuu VTT:n (Digikypsyys-työkalu) ja Business Finlandin (Talent Boost -mittari) arviointimittaristoih in. 2) Yritysten digitalisaatiota vahvistavat työpajat, joissa opiskelijatyöryhmät ratkovat yritysten kehittämistarpeita. 3) Yrityksille ja opiskelijoille yhteiset koulutuspäivät digi- ja kansainvälisyysosaamistason lisäämiseksi. 4) Elinkeinoelämän ja tutkimuksen edustajien yhteiset ajatushautomot, joissa käsitellään työelämän muutosten ja tulevaisuuden osaamisen varhaisten signaalien tunnistamista. Toiminta tukee strategiatyötä hahmottamista. Tavoitteena on toimenpide-ehdotus korkeatasoisen digiosaamisen ja kansainvälistymisen ylläpitämiseksi.

CUDISin monialaisen yhteistyön tuloksena alueelle saadaan osaavaa työvoimaa, uutta työtä ja yrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä laadukkaita palveluja ja tuotteita. Hanke tarjoaa Itä-Suomen yrityksille toiminnallisia ja koulutuksellisia ratkaisuja, jotka edistävät digitalisaatiota ja yritystoiminnan kansainvälistymistä. Alueellisessa vaikuttavuudessaan hanke vahvistaa maakunnan elinvoimaisuutta.

Saat lisää tietoa CUDISin verkkosivuilta. 

Yhteyshenkilöt

Muut ryhmän jäsenet