Lääkepolitiikan tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Tutkimme lääkepoliittisille uudistuksille asetettujen tavoitteiden ja odotusten toteutumista uudistukselle keskeisistä näkökulmista.

Lääkepolitiikka on lääkkeitä ja lääkealan toimijoita koskevaa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja on osa terveyspolitiikkaa. Lääkepoliittisten päätösten vaikutuksia tulisi aina tarkastella eri näkökulmista uudistuksen alussa ja sen oltua voimassa jo useamman vuoden. Lääkepolitiikan tutkimusryhmässä tutkimme lääkepoliittisille uudistuksille asetettujen tavoitteiden ja odotusten toteutumista uudistukselle keskeisistä näkökulmista. Meillä on kokemusta laajoista projekteista, joissa on tutkittu merkittäviä lääkepoliittisia uudistuksia Suomessa, kuten lääkevaihdon ja sähköisen reseptin käyttöönotot 2000-luvulla. Menetelmäosaamisemme painottuu yhteiskuntatieteen tutkimusmenetelmiin, kuten erilaisiin kysely- ja haastattelututkimuksiin. Teemme tutkimusyhteistyötä lääkealan keskeisten toimijoiden kanssa.

Tutkimuskohteemme:

– Sähköisen reseptin vaikutukset lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen
– Lääkkeiden käyttäjien kokemukset kansallisen potilasportaalin Omakannan käytöstä ja hyödynnettävyydestä
– Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta
– Lääkkeiden saatavuus ja saatavuusongelmat
– Lääkevaihto
– Lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään liittyvän neuvonnan toteutuminen apteekeissa ja lääkärin vastaanotolla

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit