Lääkepolitiikan tutkimusryhmä profiilikuva

Lääkepolitiikan tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.12.2022 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Lääkepolitiikka on lääkkeitä ja lääkealan toimijoita koskevaa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja on osa terveyspolitiikkaa. Lääkepoliittisten päätösten vaikutuksia tulisi aina tarkastella eri näkökulmista uudistuksen alussa ja sen oltua voimassa jo useamman vuoden. Lääkepolitiikan tutkimusryhmässä tutkimme lääkepoliittisia uudistuksia ja niille asetettujen tavoitteiden ja odotusten toteutumista uudistukselle keskeisistä näkökulmista. Meillä on kokemusta laajoista projekteista, joissa on tutkittu merkittäviä lääkepoliittisia uudistuksia Suomessa, kuten lääkevaihdon ja sähköisen reseptin käyttöönotot 2000-luvulla. Menetelmäosaamisemme painottuu yhteiskuntatieteen tutkimusmenetelmiin, kuten erilaisiin kysely- ja haastattelututkimuksiin. Teemme tutkimusyhteistyötä lääkealan keskeisten toimijoiden kanssa.

Tutkimuskohteemme:

– Sähköisen reseptin vaikutukset lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen
– Lääkkeiden käyttäjien kokemukset kansallisen potilasportaalin Omakannan käytöstä ja hyödynnettävyydestä
– Lääkkeiden käyttäjien ja farmaseuttisen henkilöstön kokemukset rajat ylittävästä reseptistä
– Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta
– Lääkkeiden saatavuus ja saatavuusongelmat
– Lääkevaihto
– Lääkevaihtoon ja vaihtokelpoisiin lääkevalmisteisiin liittyvän neuvonnan toteutuminen apteekeissa ja lääkärin vastaanotolla
– Ympäristön kannalta kestävä lääkepolitiikka.