Tarkenna hakuasi

Lääkepolitiikan tutkimusryhmä profiilikuva

Lääkepolitiikan tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2023 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Tavoitteemme ja tutkimuksemme painopistealueet

Tavoitteenamme on tuottaa tietoa ja vaikuttaa tutkimustiedolla lääkepoliittisiin uudistuksiin sekä tutkia niille asetettujen tavoitteiden ja odotusten toteutumista uudistukselle keskeisistä näkökulmista. Tuemme lääkeasioiden uudistusta tutkimustiedolla.

Tutkimuksemme painopistealueet ja keskeiset teemat ovat:

1. Lääkepoliittiset uudistukset ja rationaalinen lääkehoito

  • Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä, ml. biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihto apteekeissa
  • Apteekkipalvelut, erityisesti lääkeneuvonta
  • Lääkekorvaukset ja kalliit lääkkeet avohuollon lääkejakelussa
  • Digitaaliset työvälineet: Kanta palvelut, kuten sähköinen resepti, Omakanta, rajat ylittävä resepti ja Kanta lääkityslista
  • Kestävä lääkehoito.

2. Potilaiden osallisuus lääkehoitoprosessissa, painotus perusterveydenhuollossa

  • Potilaan näkemys lääkehoitoprosessin toimivuudesta
  • Potilaan kokemus potilasohjauksesta, lääkeinformaatiosta ja lääkeneuvonnasta
  • Potilaan kokemus lääkehoidon seurannasta
  • Lääkehoidon seurannan toteutuminen, eri toimijoiden rooli ja yhteistyö lääkehoidon seurannassa
  • Potilaan kokemus hoitoon sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tavoitteenamme on olla lääkepoliittisen tutkimuksen haluttu yhteistyökumppani Suomessa ja kansainvälisesti.

Yhteistyö ja osaaminen

Toteutamme tutkimusta kanssatutkimuksen (co-research) periaattein eli potilaiden kanssa tutkimuksen suunnitteluvaiheesta lähtien. Tutkimusryhmässämme on potilasjäsen. Teemme monitieteistä tutkimusta laajassa yhteistyössä lääkealan sidosryhmien kanssa. Kansallisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Fimea, Kela, THL, STM, Helsingin yliopisto, Demos Helsinki, Suomen Apteekkariliitto ja Yliopiston Apteekki. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi COST ENABLE, University of Tarto, Comenius University Bratislava, University of Malta ja University of Copenhagen.

Tutkimusryhmässämme on vahva osaaminen lääkealan järjestelmistä ja sen säännellystä toimintaympäristöstä. Hyödynnämme erityisesti yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä, kuten erilaisia kysely- ja haastattelumenetelmiä. Teemme myös esimerkiksi rekisteritutkimusta ja systemaattisia katsauksia. Väitöskirjatutkijamme kuuluvat Lääketutkimuksen tohtoriohjelmaan.

Projektit

Yhteistyö

Avainsanat