Lääkevalmisteiden 3D tulostaminen

Tutkimusryhmä

Kehittyvä menetelmä lääkeannoksen yksilöllistä räätälöintiä sekä erityisvalmisteita varten.

3D-tulostimien yleistyminen kuluttajamarkkinoilla on lisännyt niiden houkuttelevuutta myös lääkevalmistuksen näkökulmasta. Menetelmä mahdollistaa lääkevalmisteen ominaisuuksien muokkaamisen ennennäkemättömällä tavalla, kuten esimerkiksi erimuotoisten ja kokoisten sekä vaikkapa kerroksittaisten valmisteiden tuottamisen. Yksilöidyn lääkehuollon kannalta tämä on erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto, sillä menetelmää hyödyntäen voidaan jokaiselle potilaalle annostella juuri hänen tarpeitaan vastaava määrä lääkeainetta, yhteen valmisteeseen voidaan yhdistää useampia vaikuttavia aineita, ja tämän lisäksi lääkeaineen vapautumiseen voidaan vaikuttaa huomattavasti nykyistä laajemmin.
Farmasian teknologialla tutkitaan erityisesti FDM-menetelmän (Fused Deposit Modeling) hyödyntämistä kiinteiden lääkevalmisteiden valmistuksessa. Raaka-aineena käytettävän filamentin valmistaminen on yksi keskeisistä tutkimusaiheista. Filamentteja voidaan valmistaa esim. kuumasuulakepuristuksella (ekstruusio) tai saattamalla lääkeaineita valmiiseen filamenttiin liuotusmenetelmällä. Filamentteja ja 3D-tulostuksella valmistettuja lääkevalmisteita tutkitaan dissoluutiokokeilla ja kiinteän tilan tutkimusmenetelmillä, mm. differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF