Tarkenna hakuasi

Lapsioikeuden ja koulutusoikeuden tutkimusryhmä profiilikuva

Lapsioikeuden ja koulutusoikeuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2018 -
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lapsioikeuden ja koulutusoikeuden tutkimusryhmässä on useita Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella väitöskirjaansa valmistelevia tutkijoita, joiden tutkimusteemat liittyvät alaikäisen erityiseen oikeudelliseen asemaan eri toimintaympäristöissä (esim. perhe, koulu, varhaiskasvatus, terveydenhuolto, lastensuojelu, ulkomaalaisasiat). Tällä hetkellä tutkimusta on tekeillä alaikäisen oikeudellisesta asemasta esitutkinnassa, perusopetuksen erityisestä tuesta, kurinpitokeinoista perusopetuksessa, koulukuljetuksiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, inkluusiosta, opetustoimen valvonnasta, lapsen oikeudellisesta asemasta varhaiskasvatuksessa ja alaikäisiä koskevan lainsäädännön valmistelusta.

Alaikäiset poikkeavat oikeudelliselta toimintakyvyltään sekä tuen ja suojan tarpeeltaan täysi-ikäisistä. He kohtaavat paitsi samoja oikeudellisia ongelmia kuin aikuiset, myös vain alaikäisten elämään kuuluvia oikeudellisia tilanteita. Alaikäisiä koskeva sääntely poikkeaa osin täysi-ikäisiä koskevista normeista ja lapsille on mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattu useita oikeuksia, joita täysi-ikäisillä ei ole. Lapsioikeus on perus- ja ihmisoikeusherkkä oikeudellinen alue, joka on kehittynyt YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen jälkeen hyvinvointiperustaisesta kohti oikeusperustaista lähestymistapaa alaikäisen oikeudelliseen asemaan. Lapsioikeustutkimukselle on tyypillistä useiden oikeudenalojen linkittyminen toisiinsa sekä muiden tieteenalojen tutkimustiedon hyödyntäminen.

Suomalainen lapsioikeustutkimus linkittyy vahvasti kansainväliseen tutkimukseen ja tutkimusryhmä tekeekin yhteistyötä useiden ulkomaisten tutkijaryhmien kanssa. Tutkimusryhmän jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään viranomaisten ja muiden toimijoiden tarpeisiin mm. työryhmien jäseninä ja kouluttajina.

Lapsioikeuden ja koulutusoikeuden tutkimusryhmää johtaa professori Suvianna Hakalehto, joka vetää valtakunnallista lapsioikeustutkijapiiriä, johon osallistuu tutkijoita kaikista Suomen oikeustieteellisistä yksiköistä sekä muista tutkimusyksiköistä, joissa tehdään lapsioikeudellista tutkimusta.

 

Avainsanat