Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus

Tutkimusryhmä

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus on vuonna 2007 alkanut ja edelleen käynnissä oleva kontrolloitu liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus, joka toteutetaan suuressa väestöpohjaisessa lapsiaineistossa, jota on seurattu takautuvasti sikiöajasta lähtien ja etenevästi nuoruusikään saakka. Tutkimustuloksemme auttavat 1) tunnistamaan lapsia ja nuoria, joilla on suurentunut yleisten kroonisten sairauksien, alentuneen hyvinvoinnin, heikentyneen oppimisen ja opintomenestyksen sekä lisääntyneen terveydenhuollon palveluiden käytön ja sen aiheuttamien kustannusten riski, 2) suunnittelemaan ja toteuttamaan pitkäkestoisia liikunta- ja ravitsemusinterventioita yleisten kroonisten sairauksien ja niihin liittyvien ongelmien ehkäisyyn lapsuusiästä lähtien, 3) tarjoamaan liikunta- ja ravitsemusinterventioita niitä eniten tarvitseville lapsille ja nuorille, 4) suuntaamaan rajallisia terveydenhuollon resursseja lapsille ja nuorille perheille mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja 5) edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia yksilö- ja väestötasolla.

Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus on vuonna 2007 alkanut ja edelleen käynnissä oleva kontrolloitu liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus, joka toteutetaan suuressa väestöpohjaisessa lapsiaineistossa, jota on seurattu takautuvasti sikiöajasta lähtien ja etenevästi nuoruusikään saakka. Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Biolääketieteen yksikössä yhteistyössä useiden suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimuksen johtaja on lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka.

Tutkimme 1) ylipainon, tyypin 2 diabeteksen, ateroskleroottisten valtimotautien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien, psyykkisten ongelmien, muistisairauksien ja suun terveysongelmien taustalla olevia riskitekijöitä ja patofysiologisia mekanismeja, 2) pitkäkestoisen liikunta- ja ravitsemusintervention vaikutuksia näihin riskitekijöihin ja patofysiologisiin mekanismeihin, 3) muovaavatko geneettiset tekijät, raskaudenaikainen ja varhaislapsuuden kasvu sekä seksuaalinen kypsyminen pitkäkestoisen liikunta- ja ravitsemusintervention terveysvaikutuksia, 4) lisääntyneen terveydenhuollon palveluiden käytön ja sen aiheuttamien kustannusten syitä, 5) pitkäkestoisen liikunta- ja ravitsemusintervention vaikutuksia terveydenhuollon palveluiden käyttöön ja sen aiheuttamiin kustannuksiin ja 6) pitkäkestoisen liikunta- ja ravitsemusintervention kustannusvaikuttavuutta lapsuus- ja nuoruusiässä.

Tutkimustuloksemme auttavat 1) tunnistamaan lapsia ja nuoria, joilla on suurentunut yleisten kroonisten sairauksien, alentuneen hyvinvoinnin, heikentyneen oppimisen ja opintomenestyksen sekä lisääntyneen terveydenhuollon palveluiden käytön ja sen aiheuttamien kustannusten riski, 2) suunnittelemaan ja toteuttamaan pitkäkestoisia liikunta- ja ravitsemusinterventioita yleisten kroonisten sairauksien ja niihin liittyvien ongelmien ehkäisyyn lapsuusiästä lähtien, 3) tarjoamaan liikunta- ja ravitsemusinterventioita niitä eniten tarvitseville lapsille ja nuorille, 4) suuntaamaan rajallisia terveydenhuollon resursseja lapsille ja nuorille perheille mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja 5) edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia yksilö- ja väestötasolla.