Tarkenna hakuasi

Lobbaus Suomen kunnissa profiilikuva

Lobbaus Suomen kunnissa

Projekti
01.06.2023 - 28.02.2027
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Lobbaus Suomen kunnissa rahoittajan logo

Hanke kytkeytyy Koneen Säätiön teemaohjelmaan 2022 ”Suomalaisen demokratian nykytila ja haasteet” lisäämällä ymmärrystä kuntatason lobbauksen käytännöistä ja sen sokeista pisteistä osana kuntademokratiaa ja sen tulevaisuutta.

Johtajat

Tässä monivuotisessa hankkeessa (2023–2027) tutkitaan suomalaisten kuntien poliittista arkea ja demokratiaa, erityisesti kunnissa tapahtuvaa poliittista vaikuttamista, toimintaa jota yleiskielessä kutsutaan myös lobbaukseksi.

Hankkeella on kolme tutkimuskysymystä: 1) Miten lobbaus tai muu vaikuttaminen näyttäytyy kuntien poliittisessa arjessa? 2) Miten kuntatason toimijat, niin päättäjät kuin vaikuttamistoimintaa harjoittavat toimijat, ymmärtävät lobbauksen? 3) Edistääkö vai estääkö lobbaus moniäänisen kuntademokratian toimintaa? Näitä kysymyksiä hanke tarkastelee laadullisen tutkimuksen menetelmin yhdeksässä suomalaisessa kunnassa ajanjaksolla 2015–2025. Aineistonkeruussa yhdistetään haastattelututkimusta, etnografista havainnointia, ja kyselytutkimusta.

Hanketiimi on monialainen ja sen jäsenten vahvuudet ja asiantuntemus lobbauksen tutkimuksesta, kuntademokratiasta ja osallistuvan havainnoinnin menetelmistä ja käytäntötutkimuksesta täydentävät toisiaan. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kuntaliitto ja oikeusministeriö.

Hanke on samanaikaisesti sekä kotimainen että kansainvälinen. Keskiössä on suomalaisen demokratian arki, ja hankkeen tulokset ovat hyödyllisiä niin kuntademokratian tutkimukselle, kunnille kuin lainsäätäjällekin. Hankkeen tuloksista viestitään laajasti. Koska kuntalobbausta on tutkittu ainoastaan niukasti, hankkeella on myös merkittävää kansainvälistä kiinnostavuutta ja sen tulokset raportoidaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

 

Ajankohtaista

Yhteistyö

Avainsanat