Tarkenna hakuasi

LogoTyö-hanke (ESR) profiilikuva

LogoTyö-hanke (ESR)

Projekti
Päättynyt 01.01.2021 - 31.07.2022
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

LogoTyö-hanke (ESR) rahoittajan logo LogoTyö-hanke (ESR) rahoittajan logo LogoTyö-hanke (ESR) rahoittajan logo

LogoTyö-hanke tukee syksyllä 2021 Itä-Suomen yliopistossa alkavaa logopedian koulutusta. Hankkeen tavoitteita ovat koulutusorganisaation ja alan ammatillisten toimijoiden yhteistyöverkoston luominen, Itä-Suomen alueen kattavien, laadukkaiden puheterapiapalveluiden saataavuuden parantaminen sekä jo työelämässä toimivien puheterapeuttien ammattitaidon ylläpito ja päivittäminen.

Johtajat

Hankkeen ensisijainen tavoite on tukea syksyllä 2021 Itä-Suomen yliopistossa alkavaa logopedian koulutusta, jonka hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (VALVIRA). Täten pyritään tukemaan alan ammatillisen kentän kehitystä sekä korjaamaan Itä-Suomen alueen vaikeaa puheterapeuttivajetta.

Uudenlainen, työvoimatarpeeseen vastaava ja monitieteinen koulutus toteutetaan yhteistyössä Filosofisen tiedekunnan ja Terveystieteiden tiedekunnan kanssa.  Koulutus- ja tutkimustoiminnassa yliopisto tekee yhteistyötä eri sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

LogoTyö-hankkeen tavoitteena on 1) koulutusorganisaation ja alan ammatillisten toimijoiden yhteistyöverkosto ja hyville käytännöille perustuva toimintamalli, 2) Itä-Suomen alueen kattavat, laadukkaat puheterapiapalvelut ja 3) työelämässä toimivien puheterapeuttien ammattitaidon päivittäminen ja kehittäminen, jatkuvan oppimisen, täydennys- ja jatkokoulutuksen hengessä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat monitieteisen (logopedia, lääketiede, kielitiede, psykologia) ja moniammatillisen koulutuksen ja harjoitteluverkoston suunnittelu, sen koordinointi ja toteuttaminen yhteistyössä sote-alan julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. LogoTyö-hankkeen tukena toteutetaan LogoLab-infrastruktuurihanke (EAKR). LogoLab-hankkeessa rakennetaan koulutuksen ja yhteistyöverkoston käynnistymisen kannalta välttämätön logopedian simulaatiotila ja puheentutkimuksen laboratorion ensimmäinen vaihe.

LogoTyö-hankkeen tuloksena syntyy yhteistyöverkosto, joka koostuu koulutuksesta vastaavasta yksiköstä (UEF), alan ammatillisista toimijoista ja laadukkaan koulutuksen takaavasta infrastruktuurista. Verkosto ja sen hyvät toimintatavat kehittyvät aluetoimijoiden yhteistyössä sekä kansallisessa ja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.

Hankkeen rahoittajat ovat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Avainsanat