Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE)

01.01.2020 - 30.04.2021

Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) toimii osana valtioneuvoston asettamaa Maaseutupolitiikan neuvostoa. KAHVEE on yksi viidestä teemaverkostosta, joka tukee maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 ja neuvostolle asetettujen tehtävien toteuttamista.

Keskeisiä vuoden 2020 toimenpiteitä ovat:
- kestävän kehityksen maaseutupoliittinen tarkastelu
- seuraavan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun liittyvät tehtävät

Lisäksi KAHVEE-verkosto tekee kehittämis- ja vaikuttamistyötä seuraavien teemakohtaisten asiakokonaisuuksien ympärillä:
- kansalaistoiminnan vahvistaminen
- osallisuuden ja demokratian edistäminen
- sote-uudistukseen kytkeytyvät maaseutukysymykset
- maaseutu-kaupunki vuorovaikutus
- kouluverkkopolitiikka

Verkosto tuottaa ja välittää tietoa poliittisen päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi, sekä pyrkii myös itse olemaan mukana asioiden kehittämis- ja valmistelutyössä. Verkosto osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun verkoston asiakokonaisuuksiin liittyen.

Verkostohanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos (hallinnoija) , Suomen Kylät ry ja Suomen Kuntaliitto ry.

KAHVEE -verkoston erityisasiantuntijoiden työtiimin muodostavat Mari Kattilakoski (UEF), Heli Walls ja Petri Rinne (Suomen Kylät ry) ja Päivi Kurikka (Suomen kuntaliitto ry). Verkostohankkeen vastuullisena johtajana toimii YTT Maarit Sireni (UEF).

Verkoston työtä tukee laaja-alainen asiantuntijaryhmä.

Tutkimusryhmän kuvaus

Esittelykuva tutkimusryhmästä Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE)

KAHVEE-verkoston vastuullinen johtaja YTT Maarit Sireni ja KAHVEE-verkoston erityisasiantuntija YTL Mari Kattilakoski.

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2020 - 30.04.2021

Yhteistyökumppanit