Tarkenna hakuasi

Maidontuotannon ja -kulutuksen merkitysten muutokset Suomessa 1950-luvulta nykypäivään profiilikuva

Maidontuotannon ja -kulutuksen merkitysten muutokset Suomessa 1950-luvulta nykypäivään

Projekti
01.09.2022 - 31.08.2027
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Maidontuotannon ja -kulutuksen merkitysten muutokset Suomessa 1950-luvulta nykypäivään rahoittajan logo

Johtajat

Tutkimuksessa selvitetään, miten maidontuotantoon ja -kulutukseen liittyvät merkitykset ja käytännöt ovat muuttuneet Suomessa 1950-luvulta tähän päivään tultaessa. Tutkimus jakautuu kolmeen aihealueeseen: 1) maitomarkkinoinnin ja -tiedotuksen historia, 2) nykyinen keskustelu maidon tuotannosta ja – kulutuksesta ja 3) maidontuottajien näkemykset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Tutkimuksessa hyödynnetään kulttuurintutkimuksen, uusmaterialismin ja ihmistieteellisen eläintutkimuksen teoreettisia näkökulmia, ja aineistoina käytetään muun muassa Maito ja terveys ry:n ja Valion arkistoaineistoja, internetkeskusteluja sekä nykyisille maidontuottajille internetissä toteutettavaa kyselyä ja henkilökohtaisia haastatteluja. Tutkimus tuottaa historialliseen tarkasteluun pohjautuvaa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, jota käydään ruoantuotannosta ja -kulutuksesta sekä näihin liittyvistä identiteeteistä.

Avainsanat