Tarkenna hakuasi

Marginalisoitujen ryhmien oikeudensaantimahdollisuudet ikääntyvässä yhteiskunnassa profiilikuva

Marginalisoitujen ryhmien oikeudensaantimahdollisuudet ikääntyvässä yhteiskunnassa

Projekti
01.09.2023 - 31.12.2027
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Marginalisoitujen ryhmien oikeudensaantimahdollisuudet ikääntyvässä yhteiskunnassa rahoittajan logo

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Marginalisoitujen ryhmien oikeudensaantimahdollisuudet ikääntyvässä yhteiskunnassa (AMIS) – tutkimushankkeessa tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva marginalisoitujen ikääntyvien ryhmien oikeudellisista tarpeita, ongelmista ja oikeudensaantimahdollisuuksista heidän arkielämässään. Haavoittuvuutta, toimijuutta, toimintakykyä ja autonomiaa analysoidaan oikeudensaantimahdollisuuksien näkökulmasta. Yhteiskunnallisena tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä marginalisoitujen ikääntyneiden oikeudensaantimahdollisuuksista ja heidän oikeuksiensa toteutumisesta hyvinvointivaltiossa. Hankkeessa on viisi työpakettia: WP1 Ikääntyvien hyväksikäyttö, WP2 Päihteitä ongelmallisesti käyttävät tai päihderiippuvaiset ikääntyneet, WP3 Mielenterveyden haasteita kokevat ikääntyneet, WP4 Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ikääntyneet ja WP5 Ikääntyneet maahanmuuttajat. Tutkimushankkeessa käytetään niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin aineistoja sekä tehdään teoreettista oikeudellista analyysia ja kirjallisuuskatsauksia.

Yhteistyö

Avainsanat