Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa (MaTek)

01.03.2020 - 31.12.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (koordinaattori), Savonia ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa (MaTek) rahoittajan logo Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa (MaTek) rahoittajan logo Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa (MaTek) rahoittajan logo

Hankkeessa kehitetään ainetta rikkomattomia ja hajottavia menetelmiä esimerkiksi raaka-aineiden, koneenosien tai tuotteiden analysoimiseksi. Menetelmiä voidaan hyödyntää materiaalien työstämisen, käytönaikaisen kuormituksen, vaurioanalyysien ja laaduntarkkailun tueksi eri vaiheissa materiaalien elinkaarta. Hankkeessa saavutettavan tietomäärän avulla luodaan tekoälyä soveltavia työkaluja haluttujen määreiden arviointiin.

Konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä ovat mm.
– hyödyntää oppilaitosten erikoismenetelmiä teollisuuden materiaalianalyyseissä (ml. vauriot, laaduntarkkailu)
– tehdä haasteellisia materiaalitestauksia ja -analyysejä teollisuuden kohteisiin
– kehittää uusia mittausteknologioita teolliseen kunnonseurantaan
– kehittää digitaalisia työkaluja (ennakointityökalut, mallinnus) rakenneanalyysiin, kuormituskäyttäytymiseen ja kestävyyden arviointiin
– edistää välitöntä tiedonsiirtoa oppilaitosten ja yritysten välillä

Toimenpiteiden avulla edistetään ja nopeutetaan yritysten tuotekehitystyötä, sekä vahvistetaan yritysten osaamista, laaduntarkkailua ja kustannustehokkuutta. Lopulta toiminnalla edistetään yritysten TKI-toimintaa, kilpailukykyä ja osaamista.

Ajanjakso

01.03.2020 - 31.12.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Linkit