Tarkenna hakuasi

Matkalla yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajaksi profiilikuva

Matkalla yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajaksi

Tutkimusryhmä
12.01.2021 -
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Tutkimuksessa halutaan selvittää millaista on yleislääketieteen erikoislääkärin ohjaustoimijuus ja kuinka se kehittyy kouluttajakoulutuksen aikana. Osaamisperustainen erikoislääkärikoulutus asettaa merkittäviä haasteita erikoislääkärikouluttajan ohjausosaamiselle. Kouluttajan on osattava tunnistaa erikoistuvan osaamisen karttuminen ja ohjata erilaisia erikoistuvia.  Arvioinnin tulee olla erikoistuvan taitoja kehittävää ja ohjauksen valmentavaa. Erikoislääkärikouluttaja tarvitsee ohjausosaamista erikoislääkäriosaamisen rinnalle ja onkin todettu, että kouluttajalääkärin ammatillinen toimijuus on avaintekijä osaamisperustaisessa erikoislääkärikoulutuksessa. Tutkittua tietoa ohjausosaamisen kehittymisestä terveydenhuollon ammattilaisilla on vasta vähän. Tutkimuksen tulosten avulla voidaan edelleen kehittää kouluttajakoulutusta niin, että se parhaiten tukee kouluttajien, koulutettavien, työelämän sekä potilaiden tarpeita. Lisäksi voidaan vahvistaa perusterveydenhuollon koulutuskulttuuria.

Tutkimusryhmässä yhdistyy yleislääketiede ja yleislääkärin työ, erikoislääkäri- ja kouluttajalääkärikouluttaminen ja ohjausosaaminen.

Avainsanat