MEDALZ

Tutkimusryhmä

MEDALZ (MEDication use and ALZheimer's disease) on valtakunnallinen terveysrekisteriaineistoihin pohjautuva tutkimus. MEDALZ-aineistoon sisältyvät kaikki kotona asuvat henkilöt, joilla diagnosoitiin Alzheimerin tauti vuosina 2005-2011 Suomessa (n=70 718). Jokaiselle Alzheimerin tautia sairastavalle on valittu iän, sukupuolen ja sairaanhoitopiirin suhteen kaltaistettuja 1-4 vertailuhenkilöä ilman Alzheimerin tautia. Tiedot on yhdistetty useaan kansalliseen rekisteriin.