Tarkenna hakuasi

Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema – Investointi profiilikuva

Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema – Investointi

Projekti
01.10.2023 - 31.12.2025
Fysiikan ja matematiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema – Investointi rahoittajan logo Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema – Investointi rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (päähankkeen toteuttaja).

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi liikuntaliiketoiminnan koko toimialan kooksi vähintään 5,5 miljardia euroa (Tilastokeskus 2024). Merkittävä kasvu on tapahtunut useilla eri toimialoilla; palveluissa, matkailussa, urheilutapahtumissa, liikuntaan liittyvissä sovellus-, viihde ja elämyspalveluissa. Vuosien 2013–2018 aikana esimerkiksi liikunta-alan yritysten määrä on kasvanut yli 30 %. (eSignals, Haaga-Helia, Häkkilä, Lehmusto 14.03.2020).

Liikuntaliiketoiminnan kehittäminen on yksi ratkaisu Pohjois-Karjalan elinkeinotoiminnan murrokseen. Pohjois-Karjalan alueellinen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmassa todetaan: ”Toimenpiteiden ytimessä on yritystoiminnan monipuolistaminen ja uusiutuminen. Uusien, korvaavien työpaikkojen syntyminen, toimivien yritysten kehittäminen ja uusien yritysten perustaminen on siten ensiarvoisen tärkeätä. Aluetalouden haasteiden ja elinkeinotoiminnan vaihtoehtojen vähäisyyden seurauksena tarvitaan myös uudenlaisia tapoja ja kokeiluja uudistaa alueen yritystoimintaa, synnyttää työpaikkoja sekä vahvistaa näiden toimenpiteiden yhteyttä yrityshautomotoimintaan ja osaamispohjaiseen kehittämiseen”.

Mehtimäki -investointien avulla luodaan maakunnallinen alusta opetukselle, tutkimukselle ja uusille palvelu- ja liiketoimintainnovaatioille. Investoinneilla varustetaan koko maakuntaa palvelveva liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittämis- ja tutkimusinfra sekä pysyvä oppilaitoksia ja heidän sidosryhmien tarpeita palveleva mittaus- ja testausympäristö Joensuun Areenaan. Investoinnin rinnalla toteutetaan kehittämishanke, jonka päätoteuttajana on Joensuun kaupunki. Tuloksena syntyy koko maakuntaa palveleva tutkimusta-, oppimista ja hyvinvoinnin alan elinkeinotoimintaa palveleva hybridimäisesti toimiva ympäristö, josta saadaan digitaalisesti yhteys eri puolille maakuntaa.