Tarkenna hakuasi

Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema - uutta liiketoimintaa, palveluita ja yrittäjyyttä profiilikuva

Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema - uutta liiketoimintaa, palveluita ja yrittäjyyttä

Projekti
01.10.2023 - 31.12.2025
Fysiikan ja matematiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema - uutta liiketoimintaa, palveluita ja yrittäjyyttä rahoittajan logo Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema - uutta liiketoimintaa, palveluita ja yrittäjyyttä rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki (päähankkeen toteuttaja), Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi liikuntaliiketoiminnan koko toimialan kooksi vähintään 5,5 miljardia euroa (Tilastokeskus 2024). Merkittävä kasvu on tapahtunut useilla eri toimialoilla; palveluissa, matkailussa, urheilutapahtumissa, liikuntaan liittyvissä sovellus-, viihde ja elämyspalveluissa. Vuosien 2013–2018 aikana esimerkiksi liikunta-alan yritysten määrä on kasvanut yli 30 %. (eSignals, Haaga-Helia, Häkkilä, Lehmusto 14.03.2020). Liikuntaliiketoiminnan kehittäminen on yksi ratkaisu Pohjois-Karjalan elinkeinotoiminnan murrokseen.

Pohjois-Karjalan alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmassa todetaan: ”Toimenpiteiden ytimessä on yritystoiminnan monipuolistaminen ja uusiutuminen. Uusien, korvaavien työpaikkojen syntyminen, toimivien yritysten kehittäminen ja uusien yritysten perustaminen on siten ensiarvoisen tärkeätä. Aluetalouden haasteiden ja elinkeinotoiminnan vaihtoehtojen vähäisyyden seurauksena tarvitaan myös uudenlaisia tapoja ja kokeiluja uudistaa alueen yritystoimintaa, synnyttää työpaikkoja sekä vahvistaa näiden toimenpiteiden yhteyttä yrityshautomotoimintaan ja osaamispohjaiseen kehittämiseen”.

Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema – uutta liiketoimintaa, palveluita ja yrittäjyyttä -kehittämishankkeella haetaan rohkeasti kasvua luomalla uudenlainen alusta liikuntaliiketoiminnalle, oppimiselle ja tutkimukselle. Hanke vastaa yritysten kasvun edistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen luomalla liikunnan ja hyvinvoinnin alustan, joka mahdollistaa uusien palvelujen ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen. Alusta mahdollistaa myös tutkimuslähtöisen liiketoiminnan syntymisen ja opiskelijalähtöisen innovaatiotoiminnan. Alusta luo monialaisen tutkimus- ja oppimisympäristön liikunnan ja hyvinvoinnin aloille. Toiminta sijoitetaan fyysisesti Joensuu Areenan. Kehittämishankkeen toteutuksen tukena toimii hankekokonaisuuteen kuuluva investointihanke. Hankekokonaisuuden toteuttajina toimivat Joensuun kaupunki, Itä-Suomen Liikuntaopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Itä-Suomen yliopisto.

Hankekokonaisuus vastaa Joensuun kaupunkistrategian (2021–2025) painopisteeseen ”Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu” sekä toteuttaa Urheilukaupunki Joensuu -ohjelmaa.