Merikarjala

Tutkimusryhmä

Suomenlahden rannikkoseudun tarkastelu uutta käsitettä käyttäen.
Hanke työstää Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarjassa vuonna 2022 julkaistavaa teemanumeroa sekä aineistokokonaisuutta wiipuri.fi-sivustolle.

Merikarjala. Tieteellisen artikkelikokoelman valmistaminen.
Merikarjala on käsitteenä uusi, mutta tarpeellinen. Se koskettaa itäisen Suomenlahden rannikkoseutuja Kaakkois-Suomessa. Merikarjalassa korostuvat tälle alueelle tyypilliset karjalaisen kulttuurin erityispiirteet: merellä liikkuminen, kauppa, kulttuurin kansainvälisyys sekä merelliset ammatit.
Tutkimushankeessa kootaan artikkeleita eri aloilla tehdystä tutkimuksesta, jossa tulkitaan Merikarjalan erityispiirteitä. Muiden muassa Viipurin läänin historiaa toimittanut professori Yrjö Kaukiainen sanookin tämän olevan välttämätön jatko-osa Viipurin läänin historialle, jossa paikallisen rannikkoseudun karjalaisuuden esiintuomiselle ei ollut riittävästi mahdollisuutta suuren historian linjojen varjossa.
Merikarjala-kirjan artikkeleita kirjoittavat tutkijat kokoontuvat työseminaareihin artikkelien työstämistä varten. Syksystä 2018 vuoteen 2020 kirjan artikkeleita toimitetaan ja sen jälkeen ne alistetaan tieteellisen julkaisijan referee-menettelylle. Kirja julkaistaan arviolta keväällä 2022.