Tarkenna hakuasi

Merkitykselliset relaatiot - Koti ikääntymisen ja kuoleman paikkana (MeRela) profiilikuva

Merkitykselliset relaatiot - Koti ikääntymisen ja kuoleman paikkana (MeRela)

Projekti

Tutkimushankkeemme ”Meaningful relations – patient and family carer encountering death at home” (MeRela, 2017-2020) tarkastelee ikääntyvän (yli 65-vuotiaan) ja hänen omaisensa kokemuksia ikääntymisestä, kuoleman kohtaamisesta sekä kuoleman ja surun todellisuudesta kotona.

Tutkimustehtävänä selvitämme, mitä merkityksiä relationaalisuus ja koti saavat kuolemisen ja surun tarinoissa. Tutkimusaineistomme koostuu kolmen eri ihmisryhmän haastatteluista sekä haastatteluissa Pictor-menetelmällä rakennetuista visuaalisista ihmissuhdekartoista. Haastattelemme kotona eläviä palliatiivisen hoidon päätöksen saaneita potilaita, kuoleman prosessissa mukana olevia omaissaattajia sekä omaissaattajia, joiden läheinen on jo kuollut.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista:

WP1: Koti paikkana (sosiaali- ja terveyspalvelut), johtaja Prof. Marjaana Seppänen

WP2: Kulttuuri ja uskonto (elämän merkityksellisyys, jatkuvat ihmissuhteet), johtaja Prof. Auli Vähäkangas

WP3: Oikeudet, autonomia ja hoivan etiikka, johtaja yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Hankkeen tulokset antavat konkreettisia suuntaviivoja, millainen on hyvä kotikuolema sekä miten omaisia tuetaan hoivaajina ja suruprosessissa. Tuloksia voidaan soveltaa kotona kuolevien hoitoa ja palveluja sekä kotikuoleman laatua parannettaessa. Tutkimushanke toteutetaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen välisenä konsortiohankkeena. Hanke on saanut rahoitusta Koneen säätiöltä, Suomen kulttuurirahastolta ja Oskari Huttusen säätiöltä.

Avainsanat