Metsäekosysteemimallinnus

01.01.2018 -

Tutkimusryhmä

Laskentamenetelmiä metsäisiin ongelmiin

Tutkimusyhteisössä kehitetään useita mekanistisia malleja metsätalouden ja siihen liittyvien ympäristökysymysten halintaan:

+ Suosimulaattori SUSI - kunnostusojituksen optimointi, puuston kasvu ja tuotos, sekä suometsien ravinne- ja hiilitaseet, ravinnekuormitus

+ Plantaasisimulaattori - viljelymetsien ravinnetalouden ja lannotuksen optimointi, suoviljelmien hiilitaseet ja maanpinnan painuminen

+ NutSpaFHy - hajautettu ravinnetasemalli metsätalouden vesistökuormituksen laskentaan

+ Trooppisten soiden ennallistamisen optimointi - trooppiset suot

+ SuoSima - Metsätuotanto ja hiilitaseet boreaalisilla turvemailla