Metsäpuiden epigeneettinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Projekti

Metsäpuiden epigeneettisten muutosten ja epigeneesin ja puiden fenotyyppiseen plastisuuteen vaihtelun ymmärtäminen auttaa paremmin arvioimaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin ympäristömuutosten ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä boreaalisten metsien terveyteen ja metsäekosysteemin stabiiliuteen