Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia (UNITE)

01.07.2020 - 31.12.2024

Tutkimusryhmä

UNITE on Suomen Akatemian lippulaiva (päätösnumero 337127).

UNITE lippulaivan tavoitteena monipuolistaa metsään liittyviä elinkeinoja, edistää metsien terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, turvata luonnon monimuotoisuus sekä tehostaa metsien käytön johtamista ja operaatioita.

Vihreässä yhteiskunnassa ihmiset ja koneet hoitavat planeettaamme yhdessä mahdollistaen rikkaan ja merkityksellisen elämän myös tuleville sukupolville. Vision saavuttamiseksi lippulaivamme kehittää 1) mullistavia teknologioita metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnallisuuden määrittämiseen, 2) ketteriä tiedon jalostusmenetelmiä metsistä kerätyn datan jalostamiseksi informaatioksi ja ymmärrykseksi, 3) viisaita päätöstukimenetelmiä vaihteleville ajan ja tilan resoluutioille ja 4) pelillisiä vuorovaikutuksen muotojaluonnon, ihmisen ja koneiden välille reaalimaailmaan ja virtuaalisiin ympäristöihin. Konsortiossa on mukana maailman johtavia metsätieteiden, paikkatiedon ja sensorikehityksen sekä pelillistämisen tutkimusryhmiä, joiden tutkimus ja yhteistyö yritysten ja yhteisöjen sekä tieteellisten yhteistyökumppaneiden kanssa tuottaa tietoa, joilla tuetaan yhteiskuntia, teollisuutta ja kansalaisia sopeutumaan muutoksiin eko-, yritys- ja sosiaalisissa systeemeissä.

Avainsanat

Ajanjakso

01.07.2020 - 31.12.2024

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit