Tarkenna hakuasi

Metsien terveyden ja biodiversiteetin hoito ja hallinta profiilikuva

Metsien terveyden ja biodiversiteetin hoito ja hallinta

Tutkimusryhmä
24.10.2017 -
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Elollisen ja elottoman metsäluonnon häiriöillä ja ilmastonmuutoksella on suuria vaikutuksia metsien terveyteen ja elinvoimaisuuteen, ja ne voivat johtaa huomattaviin taloudellisiin menetyksiin ja myös ihmisille haitallisiin ympäristövaikutuksiin. Niillä voi olla epäsuotuisia vaikutuksia puiden kasvuun ja puun ja niistä saatavien puutuotteiden laatuun, elinympäristöihin, metsien virkistyskäyttöön sekä maisemallisiin ja kulttuurisiin arvoihin. Edelleen on myös suurta epävarmuutta metsäluonnon häiriöiden, ilmastonmuutoksen ja metsien välisistä vuorovaikutuksista.

Metsien terveyden tutkimusryhmä selvittää metsään kohdistuvien häiriöiden (kuten ilmastonmuutos) vaikutuksia metsien terveyteen ja metsän käyttöön sekä metsätalouteen. Ryhmä tutkii erityisesti metsäpuihin assosioituneiden mikrobien, sienten sekä metsäeläinten vuorovaikutussuhteita erityisesti ekosysteemiin kohdistuvien häiriötilanteiden yhteydessä. Metsänhoidon vaikutukset riistaan ja riistan elinympäristöihin sekä riistametsänhoito ovat erityisen kiinnostuksen kohteena.

Ryhmässä työskentelee tällä hetkellä kaksikymmentäkaksi tutkijaa, post doc tutkijaa tai vierailevaa tutkijaa kolmessa eri tutkimuslinjassa: 1) metsien terveys: ilmastonmuutos ja sen hallinta, 2) metsien terveys; biodiversiteetin käyttö ja hoito sekä 3) metsien terveys ja bioottiset metsätuhot.

Yhteistyö

  • Pertti Pulkkinen

Avainsanat

Muut ryhmän jäsenet