Tarkenna hakuasi

Moniammatillinen vuorovaikutus ammattikäytännöissä ja oppimisessa profiilikuva

Moniammatillinen vuorovaikutus ammattikäytännöissä ja oppimisessa

Tutkimusryhmä

Johtajat

 

Moniammatillinen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys on korostunut viime vuosina niin palvelujen kehittämisessä kuin eri alojen opiskelussa. Yliopistonlehtori Taru Kekonin kanssa käynnistimme monitieteistä opetusta ja tutkimusta jo vuonna 2015, jolloin alkoi syntyä myös tutkimusryhmiä eri kokoonpanoilla. Tähän tutkimusryhmään on koottu kolme tutkimusprosessiamme, jotka liittyvät moniammatilliseen vuorovaikutukseen niin ammattikäytännöissä kuin simulaatio-opetuksessa ja näiden yhteistoiminnallisen suunnittelun kentän ammattilaisten kanssa. Ensimmäisen tutkimusaineistomme hankimme vuonna 2016 psykiatrian moniammatillista asiakaspalavereista. Tuolloin tutkimusaineistoa olivat mukana vielä Aini Pehkonen, Kaisa Martikainen sekä edesmennyt kollegamme Anssi Savolainen. Tämän teeman osalta olemme jatkaneet kokoonpanolla, johon kuuluvat yliopistonlehtori Kaarina Mönkkönen, yliopistonlehtori Taru Kekoni, professori Timo Toikko sekä erityisasiantuntija YTM Miina Arajärvi, joka toimii Valtionvarainministeriössä ja tekee väitöskirjaa terveydenhuollon moniammatillisesta yhteistyöstä sosiaalityön näkökulmasta. Ohjaamani väitöskirjatutkija  YTM, KTM Tiina Timperi tekee väitöskirjaa moniammatillisen työn arvioinnista erityisesti sivistysalojen kontekstissa. Tiina sai keväällä 2022 mahdollisuuden tehdä myös Soteintergraation yhteistä osaamista määrittävävälle,  STM:n ryhmälle selvitystä moniammatillisuuteen liittyvistä pedagogisista ratkaisuista.

Vuonna 2020 käynnistimme kaksi moniammatilliseen oppimiseen liittyvää tutkimusprosessia. Ns. Pikku-Susi tutkimusryhmässä tarkastelemme toimintatutkimuksellisella otteella yhteistoiminnallista suunnittelua moniammatillisen suursimulaation valmisteluvaiheessa. Tässä ovat mukana yliopistonlehtorit Kaarina Mönkkönen, Marja-Leena Hyvärinen ja Taru Kekoni, yliopistotutkija Elisa Tiilikainen ja sosiaalipsykologian opiskelija Jenni Rutanen, joka on toiminut tutkimuksessamme tutkimusavustajan tehtävässä. Tämä tutkimus linkittyy myös hoitotieteen professori Terhi Saarasen johtamaan (SUSI) Suursimulaation tutkimusryhmään. Tutkimusartikkeli on arvioitu. Vuosittain UEFissa järjestetään suursimulaatio-oppimistapahtuma, johon osallistuu UEFissa ja Savonia ammattikorkeakoulusta opiskelijoita ja opettajia eri tieteenaloilta. Viime vuonna tämäkin toteutettiin etämuotoisena.

Olemme toteuttaneet moniammatillista pienryhmäsimulaatio-opetusta vuodesta 2016 alkaen. Draamakasvatuksellisessa pienryhmäsimulaatiossa opiskelijat esittävät ennakkoon käsikirjoitetun draaman moniammatillisesta palaverista, jota yhdessä analysoidaan draama- ja simulaatiopedagogiikan mukaisesti. Koronavuonna simulaatiot toteutettiin etämuotoisena. Nyt tutkimme simulaatioissa tapahtuvaa oppimista vuosien 2017-2020 välillä tuotettujen opiskelijoiden oppimispäiväkirjojen ja videoiden kautta. Tässä tutkimuksessa ovat mukana Kaarina Mönkkönen, viestinnän tutkija, myynnin ja asiakaskohtaamisten apulaisprofessori Jonna Koponen (LUT), Taru Kekoni, yliopistonlehtori Kati Kallinen ja näyttelijä Anne Salmi. Kaikki osallistuivat syksyllä 2020 pienryhmäsimulaation toteutukseen. Jonnan ja Annen myötä saimme tutkimusryhmään draamapedagogisia näkökulmia, mikä syventää ilmiön monitieteistä tarkastelua.

 

Avainsanat

Julkaisut

7 kappaletta