Tarkenna hakuasi

Moniammatillinen yhteistyö logopediakoulutuksen opetuksessa ja tutkimuksessa (MultiLogos) profiilikuva

Moniammatillinen yhteistyö logopediakoulutuksen opetuksessa ja tutkimuksessa (MultiLogos)

Projekti
01.05.2023 - 30.04.2026
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Moniammatillinen yhteistyö logopediakoulutuksen opetuksessa ja tutkimuksessa (MultiLogos) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Vuoden 2021 – 2022 aikana Itä-Suomen yliopistossa toteutettiin LogoTyö-hanke, jonka tuloksina saatiin aikaan 1) koulutusorganisaation (Itä-Suomen yliopisto) ja alan ammatillisten toimijoiden yhteistyö- ja harjoitteluverkosto ja sen hyville käytännöille perustuva toimintamalli, 2) kasvualusta Itä-Suomen alueen kattaville puheterapiapalveluille sekä 3) alustava suunnitelma työelämässä toimivien puheterapeuttien ammattitaidon päivittämiseksi.

Jo saavutettujen tavoitteiden vahvistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi on perustettu logopedian koulutusalaa sekä puheterapian julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistoimintaa tukeva MultiLogos-hanke. Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan yhteistoiminnallisia työskentelymuotoja yliopiston tiloihin rakennetuissa koulutus- ja terapiatiloissa. Tämä muun muassa mahdollistaa yhteistyössä toteutettavan harjoitteluklinikan yliopiston tiloissa. Näin verkoston jäseniä sitoutetaan yhteistyöhön.

Hankkeen tuloksena alueen julkisen alan toimijoilla ja yrityksillä on aiempaa paremmat valmiudet toimia menestyksekkäässä yhteistyössä verkoston muiden jäsenten kanssa sekä kytkeä omaa toimintaansa akateemiseen koulutukseen ja tutkimusyhteistyöhön. Monialaisen toiminnan tuloksena alueelle syntyy uutta työtä sekä sen vaatimukset tuntevaa, osaavaa työvoimaa ja kansainväliselle yritystoiminnalle laadukkaita palveluja ja koulutustuotteita. Hankkeessa kehitetään yhteistoiminnallisia ratkaisuja, jotka vahvistavat yliopiston ja työelämän yhteistyötä. Hanke luo mahdollisuuksia tiiviille ja sujuvalle yhteistyölle puheterapian kliinisten harjoittelujen toteutuksessa. Samalla hankkeessa rakentuu strateginen kumppanuus yliopiston ja terveydenhuollon toimijoiden kesken.

Hanke kartoittaa muun muassa näyttöön perustuvien kliinisten kuntoutusmenetelmien kehittämisen mahdollisuuksia yhteistyössä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Hankkeessa luodaan puitteet ja rakenteet, joiden avulla kehittämistyötä voidaan tehdä. Moniammatillinen harjoitteluklinikka mahdollistaa osaltaan menetelmien systemaattisen testauksen ja kehittämisen. Puitteiden rakentaminen ja myöhemmin varsinainen kehittämistyö tehdään kiinteässä yhteistyössä alueellisten kentän toimijoiden kanssa. Kehittämistyössä keskitytään erityisesti erilaisten digitaalisten sovellusten suomiin mahdollisuuksiin ja kehittämistyö tehdään yhteistyössä eri tieteenalojen, terveydenhuollon toimijoiden ja alan yritysten kanssa.

Hankkeessa kartoitetaan, suunnitellaan ja pilotoidaan ammatillinen täydennyskoulutusohjelma. Täydennyskoulutuksen toteuttamisessa huomioidaan erityisesti alueelliset koulutustarpeet ja työnkuvien muuttuminen muun muassa digitalisaation ja etäkuntoutuksen myötä. Yksi täydennyskoulutuksen painopiste on logopedian kliinisiä harjoitteluja ohjaavien puheterapeuttien ammattitaidon tukeminen. Täydennyskoulutus toteutetaan jatkuvan oppimisen hengessä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen ja logopedian oppiaineen tutkimustoiminnan ja tutkijakoulutuksen kanssa. Tämän toiminnan yhtenä tavoitteena on rakentaa Itä-Suomen yliopistoon valtakunnallisesti merkittävä puheterapian täydennyskoulutusohjelma.

Lisäksi hankkeessa kehitetään kansallista Logonet-yhteistyötä. Itä-Suomen yliopiston on nuorimpana logopedian koulutusta tarjoavana yliopistona tärkeää olla aktiivinen toimija kansallisen koulutusverkoston kehittämisessä ja sen koordinoinnissa. Näin voimme vahvistaa Itä-Suomen alueen asemaa kansallisesti sekä lisätä Itä-Suomen yliopiston houkuttelevuutta koulutuksen tarjoajana.

Avainsanat