Tarkenna hakuasi

Museo toisinjulkaisemisen foorumina profiilikuva

Museo toisinjulkaisemisen foorumina

Projekti
01.01.2024 - 31.12.2025
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Museo toisinjulkaisemisen foorumina rahoittajan logo

Johtajat

Museo toisinjulkaisemisen foorumina -projekti tarkastelee, millä tavoilla museon moniaistinen ja toiminnallinen ympäristö voisi tarjota uudenlaisen tilan tieteellisen tutkimuksen julkaisemiseen. Toisinjulkaiseminen tarkoittaa sellaisen tutkimustiedon tai tutkimusprosessiin liittyvän tiedon näkyväksi tekemistä, jota on haasteellista tai mahdotonta julkaista tavanomaisten tiedejulkaisukanavien kautta. Tutkimus etsii keinoja sanallistaa ja käsitteellistää kokemuksellista, aistimuksellista ja toiminnallista tietoa. Keskeisenä ajatuksena toisinjulkaisemisessa on tiedon tasa-arvoisempi saavutettavuus ja moniäänisyys. Museolle toisinjulkaiseminen antaa välineitä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkijoille se puolestaan tarjoaa uusia väyliä tutkimuksen julkaisemiseen. Projektia toteuttaa FT, tutkija Virpi Kaukio (Itä-Suomen yliopisto, Koneen Säätiö 2024-2025). Tutkimusta tehdään museoiden kokeellisia toimintoja havainnoimalla ja haastattelemalla tutkijoita, taiteilijoita, museokentän toimijoita ja muita toisinjulkaisemisen toteutuksiin osallistuneita. Aineistoa analysoidaan ympäristöestetiikan, taiteentutkimuksen, etnografisen ja uusmaterialististen tutkimuksen menetelmin. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi hankkeessa koostetaan käytännöllistä ohjeistusta toisinjulkaisemista suunnitteleville. Projektissa tehdään yhteistyötä museokentän toimijoiden kanssa, mm. Riihisaari – Savonlinnan museon ja Suomen metsämuseo Luston kanssa. Projektin kuulumisia voi seurata Instagram-tililtä @toisinjulkaisijat

Avainsanat