Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Neuroetiikka ja oikeudet tutkimusryhmä keskittyy muistisairaiden ja muiden vammaisten ihmisten oikeudellisen aseman ja oikeusturvan tutkimiseen. Tavoitteenamme on, että potilailla ja heidän läheisillään olisi sairaudesta huolimatta mahdollisuus elää ihmisarvoisesti hyvää elämää ja tulla tunnustetuksi yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.

Uusia tutkimusmenetelmiä kehitetään yhdistämällä empiiristä tietoa lainopilliseen tutkimukseen. Näin saadaan kattava kuva tämän haavoittuvan ryhmän oikeudellisesta asemasta ja oikeuksiin pääsystä. Lisäksi noudatamme tutkimusfilosofiaa ”Nothing about us without us”, jossa hyväksytään, että monet muistisairaat ja muut vammaiset ihmiset ​​kykenevät edustamaan itseään tai puhumaan niiden puolesta, jotka eivät siihen itse enää kykene. Vammaiset ihmiset, heidän läheisensä ja edunvalvontajärjestönsä otetaan mukaan suunnittelemaan ja tekemään tutkimusta yhdessä sekä edistämään heidän oikeuksiaan.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

PROJEKTIT - UEF

Yhteistyökumppanit