Tarkenna hakuasi

Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmä profiilikuva

Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.08.2020 -
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Neuroetiikka ja oikeudet tutkimusryhmä keskittyy aivosairauksia ja muita vammoja omaavien  ihmisten oikeudellisen aseman ja oikeusturvan tutkimiseen. Tavoitteenamme on, että sairastuneilla ja heidän läheisillään olisi sairaudesta huolimatta mahdollisuus elää ihmisarvoisesti hyvää elämää ja tulla tunnustetuksi yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.

Uusia tutkimusmenetelmiä kehitetään yhdistämällä empiiristä tietoa lainopilliseen tutkimukseen. Näin saadaan kattava kuva tämän haavoittuvan ryhmän oikeudellisesta asemasta ja oikeuksiin pääsystä. Lisäksi noudatamme tutkimusfilosofiaa ”Nothing about us without us”, jossa hyväksytään, että monet muistisairaat ja muut vammaiset ihmiset ​​kykenevät edustamaan itseään tai puhumaan niiden puolesta, jotka eivät siihen itse enää kykene. Sairastuneet, heidän läheisensä ja edunvalvontajärjestönsä otetaan mukaan suunnittelemaan ja tekemään tutkimusta yhdessä sekä edistämään heidän oikeuksiaan.

Projektit

Yhteistyö

Avainsanat