Nordic Craft Sciences profiilikuva

Nordic Craft Sciences

Projekti
01.01.2021 - 30.06.2023
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

Nordic Craft Sciences rahoittajan logo

Pohjoismaisen käsityötieteen työpajasarjan sekä niihin kuuluvien luentojen tarkoitus on vahvistaa käsityötiedettä kehittäällä sitä yhteistyössä. Hankkeessa jaetaan ymmärrystä sekä hyviä käytäntöjä käsityötieteen menetelmistä sekä käsityötieteen koulutuksesta. Työpajat järjestetään hankkeen toimijoiden maissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Hankkeessa rakennetaan tutkimusyhteistyötä sekä kehitetään käsityötieteen tutkijakoulutusta.

Johtajat

Akateemisen käsityötieteen tutkimusala perustettiin ensimmäisenä maailmassa Suomessa, mistä olemme ylpeitä. Muut pohjoismaat ovat seuranneet perässä kehittäen akateemista käsityötiedettä. Käsityötutkimus kiinnostaa yhä laajemmin myös kansainvälisessä kontekstissa. Mutta mitä käsityötieteessä tutkitaan, millaisia menetelmiä ja metodologioita hyödynnetään, mikä on käsityötieteen tulevaisuus? Näitä kysymyksiä tarkastellaan työpajasarjassa sekä avoimilla luennoilla, jotka ovat osa yhteispohjoismaista Nordic Craft Sciences -hanketta, rahoittajana Joint Committee for Nordic research Councils in the Humanities and Social Sciences. Itä-Suomen yliopiston professori Sirpa Kokko toimii vastuullisena tutkijana tässä  hankkeessa, jonka tarkoituksena on yhdistää pohjoismaisen käsityötieteen tutkimuskenttää ja luoda yhteistä ymmärrystä siitä. Hankkeen muut partnerit ovat University of South-Eastern Norway, apulaisprofessori Camilla Groth ja Göteborgin yliopisto, professori Gunnar Almevik. Tarton Yliopisto, osastonjohtaja Ave Matsin, on myös mukana hankkeessa. Hankkeen avoimet luennot ja tutkivat työpajat edesauttavat yhteistyötä ja ymmärrystä eri yliopistojen ja maiden välillä tuoden yhteen käsityön opiskelijoita, opettajia, professoreja ja muita kiinnostuneita osapuolia.

Yhteistyö

  • Göteborgin yliopisto

    University of South-Eastern Norway

Avainsanat