Nuorisopsykiatria - Nuorten hyvinvointitutkimus ja REAL-SMART-tutkimukset

Olemme kiinnostuneita nuorten hyvinvoinnista sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja siitä, kuinka nämä tasot ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Tutkimme myös nuorten päihteiden käyttöä ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Teemme yhteistyötä muun muassa KYS:in radiologian ja kliinisen fysiologian laitosten, Uef:in kansanterveystieteen laitoksen ja THL:n kanssa.

Tällä hetkellä käytössämme ovat seuraavat aineistot:
Nuorten hyvinvointitutkimus
Nuorten päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja hoito
Elimistön systeemiset muutokset psyykkisissä sairauksissa nuorilla avohoitopotilailla