Oikeudellisen tulkintateorian ja oikeusfilosofian tutkimusryhmä

01.08.2015 -

Tutkimusryhmä

Oikeudelliset tulkinta ja -merkitysteoriat lainopin metodiikassa.

Tutkimusryhmä keskittyy oikeudellisen tulkinnan ymmärtämiseen ja oikeudellisten tulkintamenetelmien systematisointiin. Erityisesti tarkastelun keskiössä ovat seuraavat kysymykset: Mitkä ovat kielellisen ja oikeudellisen merkitysteorian yhteydet?; Mikä asema tulkinnalla on lainopin metodologiassa?; Mitä tulkintametodeja on olemassa?; Voidaanko tulkintametodeja systematisoida von Savingnyn esittämien tulkintakaanonien avulla?; Onko eri oikeudenalojen tulkintametodiikoilla yhteisiä piirteitä?; Mikä on tulkinnan rooli oikeuden yhteiskunnallisen sopeutumiskyvyn ylläpitämisessä?