OpenBio

Tutkimusryhmä

Digicampus-hankkeen alahanke, työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta tukevan sekä biotalouden koulutusta palvelevan pedagogiikan ja OpenBIO-ympäristön rakentuminen.T1. Kehittää laaja-alaisia oppimis-, osaamis- ja opetusverkostoja, jotka tukevat yliopistojen, korkeakoulujen ja asiantuntijayhteisöjen rajojen ylittämistä (Multidisciplinary Networking)
T2. Rakentaa tiede- ja organisaatiorajat ylittävää, yhteiskehittelyä tukevaa ja välittävää sosio-digitaalista OpenBIO-oppimisympäristöä (Multidisciplinary Co-creation)
T3. Edelleenkehittää design-suuntautunutta pedagogiikkaa monitieteisten korkeakouluopintojen kontekstissa (Multidisciplinary Co-learning)
T4. Soveltaa ja edelleenkehittää oppimisympäristöä ja oppisisältöjä siten, että tarjolla on lopulta perusopintotasoisia verkko-opintojaksoja yliopiston kandidaatin tutkintoa suorittaville sekä AMK opiskelijoille. Opinnot ovat avoimia myös toisen asteen opiskelijoille.

T1. Kehittää laaja-alaisia oppimis-, osaamis- ja opetusverkostoja, jotka tukevat yliopistojen, korkeakoulujen ja asiantuntijayhteisöjen rajojen ylittämistä (Multidisciplinary Networking)
T2. Rakentaa tiede- ja organisaatiorajat ylittävää, yhteiskehittelyä tukevaa ja välittävää sosio-digitaalista OpenBIO-oppimisympäristöä (Multidisciplinary Co-creation)
T3. Edelleen kehittää design-suuntautunutta pedagogiikkaa monitieteisten korkeakouluopintojen kontekstissa (Multidisciplinary Co-learning)
T4. Soveltaa ja edelleen kehittää oppimisympäristöä ja oppisisältöjä siten, että tarjolla on lopulta perusopintotasoisia verkko-opintojaksoja yliopiston kandidaatin tutkintoa suorittaville sekä AMK opiskelijoille. Opinnot ovat avoimia myös toisen asteen opiskelijoille.