Tarkenna hakuasi

Osatyökykyisyys-käsitteen merkitys Suomessa ja kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa profiilikuva

Osatyökykyisyys-käsitteen merkitys Suomessa ja kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa

Projekti
01.09.2023 - 31.05.2024
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Hanketta rahoittaa Kela

Johtajat

Projektin tavoitteena on kartoittavan kirjallisuuskatsauksen avulla koota tietoa osatyökykyisyyden määrittelystä. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitämme, mitä osatyökykyisyydellä eri yhteyksissä tarkoitetaan – kuka on osatyökykyinen?

Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat:

  • Millaisia sisältöjä osatyökykyisyydelle annetaan tutkimuskirjallisuudessa, etuus- ja palvelujärjestelmässä sekä eri politiikkasektoreilla, kuten työvoima ja sosiaalipolitiikassa?
  • Miten työttömien osatyökykyisyys tunnistetaan?
  • Eroaako osatyökykyisyyden määrittely Pohjoismaissa?

Lisäksi hankkeessa haastatellaan 10-12 työkykyasioiden parissa työskentelevää asiantuntijaa.

Avainsanat