Paikallisuus yhteisöjen muutoksessa: talous, väestö, kulttuuri

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä tarkastelee paikallisyhteisöjen muutosta sellaisilla paikkakunnilla, jotka asettuvat kooltaan suurten kaupunkien ja maaseudun väliin. Paikkakunnille on tyypillistä pienimuotoinen urbaanius ja asutuksen esiintyminen taajamatihentyminä. Olemme kiinnostuneet niistä tavoista, joilla tällaiset yhteisöt muuttuvat ja uusiutuvat elinkeinoiltaan, politiikoiltaan, väestöltään ja kulttuuriltaan. Tutkimamme paikkakunnat ovat tyypillisimmällään teollisuuskaupunkeja tai –taajamia, mutta niiden paikallistalous voi perustua myös muille elinkeinoille. Elinkeinojen monipuolistuminen on myös yksi tutkimusaiheistamme. Tutkimuksemme ytimen muodostavat Suomessa tehtävät tapaustutkimukset ja eurooppalaiset vertailut, mutta tutkimus voi ulottua vastaavien paikallisyhteisöjen muutosprosesseihin muuallakin. Osallistumisemme kansainvälisiin tutkimuksiin tukee ymmärrystämme niistä laajemmista prosesseista, kuten kaupungistuminen ja jälkiteollistuminen, jotka myös suomalaisiin yhdyskuntiin vaikuttavat. Tavoitteenamme on toteuttaa valittuihin eri tyyppisiin paikkakuntiin kohdistuvaa pitkäaikaista seurantaa, jossa tarkastelemme paikkakuntien kehitystä muun muassa yhdyskuntajärjestelmien, talousmuotojen, identiteettien ja riippuvuuksien sekä paikallisen toiminnan näkökulmista.

Ryhmän jäsenet - UEF

Julkaisut

Tiedostot