Tarkenna hakuasi

Palontutkinnan tietovarantohanke profiilikuva

Palontutkinnan tietovarantohanke

Projekti
01.08.2023 - 30.09.2025
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Palosuojelurahasto

Johtajat

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.

Hankkeessa selvitetään, mitä tietoa palontutkinnasta tulee kerätä ja miksi, sekä millaisia oikeudellisia velvoitteita tietojen keräämiseen liittyy. Tietojen keräämisen lisäksi selvitetään tietojen käsittelyyn liittyviä toimintoja ja velvollisuuksia. Hankkeessa selvitetään pelastustoimen toteuttaman tiedon keruun ja käsittelyn  lainsäädännöllistä perustaa sekä tiedonhallinnan nykytilaa. Lisäksi tuotetaan koulutusmateriaalia tiedonhallinnan kehittämiseksi.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää pelastustoimen palveluita, tehokkuutta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, jotka edellyttävät saatavilla olevan tiedon keräämistä, tilastoinnin kehittämistä ja tiedon jalostamista. Keskeisenä osana hanketta on myös tiedon keräämiseen ja tietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädännölliset velvoitteet ja toiminnallisuudet.

Lisää tietoa Pelastusopiston sivuilla: https://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/palontutkinnan-tietovaranto/

Yhteistyö