Tarkenna hakuasi

Prosessioikeuden ja kansainvälisen poliisiyhteistyön tutkimusryhmä profiilikuva

Prosessioikeuden ja kansainvälisen poliisiyhteistyön tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.09.2022 - 01.09.2032
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilöt

Prosessioikeuden ja kansainvälisen poliisiyhteistyön tutkimusryhmän tutkijat työskentelevät Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Ryhmä on keskittynyt prosessioikeuden ja kansainvälisen poliisiyhteistyön eri osa-alueiden oikeustieteelliseen tutkimukseen.

Prosessioikeuden tutkimuskohteina ovat oikeudenkäyntiin liittyvät menettelyt, kuten esitutkinta ja pakkokeinot, syyttäjän toiminta, oikeudenkäyntimenettely rikosasioissa, siviiliasioissa ja hallintoasioissa, tuomioistuinratkaisujen täytäntöönpano sekä vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Perinteisessä oppiainejaossa myös maksukyvyttömyysoikeus luetaan osaksi prosessioikeutta.

Kansainvälisellä poliisiyhteistyöllä tarkoitetaan perinteisesti eri valtioiden poliisiorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Kansainvälinen poliisiyhteistyö voi olla virallista tai epävirallista, ja se voi olla kahden- tai monenkeskistä. Yhteistyötä tehdään nykyään usein myös alueellisten tai globaalien tahojen, kuten Europolin ja ICPO-INTERPOLin, tarjoamien foorumien kautta.

Prosessioikeuden ja kansainvälisen poliisiyhteistyön tutkimusryhmä tekee pääosin lainopillista tutkimusta hyödyntäen kuitenkin säännöllisesti muitakin oikeustieteen menetelmiä. Prosessioikeuden tutkimus on laaja-alaista, painopisteen ollessa siviili- ja rikosprosessioikeudessa. Tutkimusryhmällä on asiantuntemusta erityisesti esitutkinnasta ja pakkokeinoista sekä lasten oikeudellisesta asemassa rikosprosessissa. Ryhmän tutkimustulos näistä aiheista julkaistaan pääosin suomeksi, joten se on kansallisesti merkityksellistä ja vaikuttavaa. Kansainvälisen poliisiyhteistyön alalla tutkimuskohteena on pääasiassa ICPO-INTERPOLin edistämät ja ylläpitämät erilaiset yhteistyömuodot. Tältä osin ryhmän tutkimustulokset julkaistaan pääosin englanniksi ja ne ovat kansainvälisesti tunnustettuja.

Tutkimusryhmän jäsenet opettavat prosessioikeuden opintojaksojen lisäksi myös maisteritutkinnon syventäviin opintoihin kuuluvia menetelmäopintoja sekä kansainvälistä rikosoikeutta. Niin ikään jäsenet ohjaavat rikos- ja prosessioikeuden opinnäytetöitä kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasolla.

Prosessioikeuden ja kansainvälisen poliisiyhteistyön tutkimusryhmän vastuuhenkilö on Mika Launiala. Ryhmän koordinaattoreina toimivat Elisa Silvennoinen (prosessioikeus) ja Giulio Calcara (kansainvälinen poliisiyhteistyö).

Avainsanat