Tarkenna hakuasi

Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (CHAMPS) profiilikuva

Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (CHAMPS)

Projekti
01.01.2020 - 31.12.2024
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (CHAMPS) rahoittajan logo

CHAMPS-konsortiota rahoittaa Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -akatemiaohjelma.

Johtajat

CHAMPS-projektin tavoitteena on: (1) tutkia ilmaston vaikutusta fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, sairauspoissaoloihin ja kuolleisuuteen, (2) tutkia väestörakenteen, sosioekonomisten tekijöiden ja terveydentilan osuutta haavoittuvuudessa ja altistumisessa säätilaan liittyville terveysriskeille, (3) ennakoida terveydentilan muutoksia ilmastonmuutoksen ja sopeutumisen eri skenaarioissa, ja (4) tunnistaa yhdessä sidosryhmien kanssa sopeutumiskeinot osana laajempia poliittisia tavoitteita. Saamme uutta tietoa ilmastonmuutoksen takia eri vuodeaikoina eri tavoin muuttuvan auringonsäteilyn vaikutuksesta mielenterveyteen, mikä koskettaa etenkin maapallon pohjoisia alueita. Helsingin kaupungin tapaustutkimuksen avulla saamme uutta tietoa tarvittavista keinoista ilmastonmuutokseen liittyvän sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi. Uuden tiedon valossa laajennamme ilmastonmuutoksen suorien terveysvaikutusten analysoinnin arvioksi tuottavuuteen ja elämänlaatuun aiheutuvasta yhteiskunnallisesta painolastista. CHAMPS-konsortiota johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), yhteistyökumppaneina toimivat Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus.

Yhteistyö

Avainsanat