Puumateriaalitiede

Tutkimusryhmä

Opetusta ja tutkimusta puun, puutuotteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden ja eri vaiheessa arvoketjua syntyvien sivuvirtojen ominaisuuksien ja tuotteistamisen tiimoilta

Eri puulajien teollinen jalostus mukaan lukien prosessoinnin sivuvirtojen jatkojalostaminen sekä puumateriaalin ominaisuuksien kytkentä tuotteiden ominaisuuksiin ovat keskeisiä puumateriaalitieteen tutkimusalueita. Puun osien jalostaminen voi tapahtua mekaanisesti, kemiallisesti, entsymaattisesti tai näiden yhdistelmien kautta. Puun rakenteen ja kemian ymmärrys auttaa ymmärtämään sen jalosteiden potentiaalia: tuote- ja prosessinäkökulmia sekä biotuotteiden kestävyyttä osana laajempaa biotalouden kenttää.

Puumateriaalitieteen koulutus ja tutkimus toteutetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan yhteisenä operaationa molemmilla kampuksilla. Opetukseen osallistuu asiantuntijoita Metsätieteiden osastolta, Kemian laitokselta, Sovelletun fysiikan laitokselta ja Ympäristö- ja biotieteiden laitokselta. Samoin eri laitoksilla tehdään puuhun ja sen jalostukseen liittyvää tutkimusta: laite- ja ohjausresursseja jakaen myös harjoittelu- ja opinnäytetöitä tehdään kaikissa näissä yksiköissä.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit