Tarkenna hakuasi

Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla profiilikuva

Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla

Projekti
01.11.2023 - 31.12.2025
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla rahoittajan logo

Johtajat

Hyvinvointialueuudistus ja uudistuva vammaispalvelulaki muuttavat vammaissosiaalityön toimintaympäristöä ja asiantuntijuuden ehtoja. Tutkimushankkeessa tarkastellaan rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperustaa ja -käytäntöjä hyvinvointialueilla sosiaalityön, vaikuttamistiedon sekä vammaisten ihmisten näkökulmista. Hankkeessa analysoidaan laadullisin menetelmin sosiaaliasiavastaavien ja vammaisneuvostojen sekä hyvinvointialueiden päätöksenteon dokumenttiaineistoja, vammaissosiaalityön osallisuusryhmäkokouksia ja vammaisten ihmisten elämänkulullisia aineistoja. Lisäksi hankkeessa kerätään ja analysoidaan sosiaalityön ammattilaisten fokusryhmähaastatteluaineistoa ja vammaisilta ihmisiltä tarinallisella tulevaisuuden tuottamismenetelmällä kerättyjä tulevaisuusvisioita.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt muodostuvat hyvinvointialueilla ja sen myötä tehdä näkyväksi vammaisten ihmisten osallisuutta ja oikeuksia vahvistavaa rakenteellista sosiaalityötä. Hankkeessa tarkastellaan rakenteellista vammaissosiaalityötä vammaissosiaalityön käytäntötiedon, institutionaalisen vaikuttamistiedon sekä vammaisten ihmisten tiedon näkökulmista.

Tutkimushanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto.

Työpaketit (TP)

TP1: Tieto ja tietäminen rakenteellisen vammaissosiaalityön alueellisissa käytännöissä (Lapin yliopisto & UEF)

TP2: Institutionaalisen vaikuttamistoiminnan ja -tiedon käytännöt ja kehittämistarpeet hyvinvointialueilla (Lapin yliopisto)

TP3: Rakenteellisen vammaissosiaalityön tarpeet ja toiveet vammaisten ihmisten kokemina (UEF)

  • Päivi Hömppi, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

    Hisayo Katsui, vammaistutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

    Sonja Miettinen, tutkimuspäällikkö, Kehitysvammaliitto

    Antti Tuononen, toiminnanjohtaja, Kynnys ry

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat