Tarkenna hakuasi

REAL-SMART projekti profiilikuva

REAL-SMART projekti

Projekti
01.01.2017 - 30.12.2030
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

a) Nuorten päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja hoito (Recognition and early intervention for alcohol and substance abuse in adolescence, REAL).

Tutkimme voiko sähköisesti toteutetulla mini-interventiolla vähentää nuorten päihteiden käyttöä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Tutkimme myös päihteiden käytön vaikutusta metaboliseen profiiliin. Tavoitteenamme on levittää ASSIST-kysely laajempaan käyttöön sähköisessä muodossa. Oletamme, että sähköinen mini-interventio vähentää ja ehkäisee nuorten päihteiden käyttöä ja että se näkyy myös metabolisen profiilin muutoksina.

b) Elimistön systeemiset muutokset psyykkisissä sairauksissa nuorilla avohoitopotilailla (Systemic metabolic alterations related to different psychiatric disease categories in adolescent outpatients, SMART)

Yhdessä REAL-projektin kanssa käynnistimme SMART-osion, jossa tutkimme nuorisopsykiatristen potilaiden metabolisia profiileja. Nuorten psyykkisiin sairauksiin liittyviä elimistön systeemisiä muutoksia on tutkittu vasta vähän. Kuitenkin useimmat psyykkiset sairaudet puhkeavat nuoruusiässä ja niiden varhaisvaiheen tutkiminen antaa arvokasta informaatiota sairausmekanismeista. Oletetaan, että metabolomiikan menetelmillä voidaan erotella erilaisia psykiatrisia diagnostisia profiileja. Mahdollisesti systeemisten profiilien avulla voitaisiin myös ennustaa sairauksien kulkua ja eri hoitomenetelmien toimivuutta. Tulokset voivat auttaa pitkällä tähtäimellä kehittämään yksilöllistettyjä hoitoja nuorisopsykiatriassa ja psykiatriassa.

Yhteistyö