Tarkenna hakuasi

ReindeerPaths - Kohti mekaanista ymmärrystä porolaidunnuksen vaikutuksista soiden hiilitasapainoon profiilikuva

ReindeerPaths - Kohti mekaanista ymmärrystä porolaidunnuksen vaikutuksista soiden hiilitasapainoon

Projekti
Päättynyt 01.09.2020 - 31.08.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

ReindeerPaths - Kohti mekaanista ymmärrystä porolaidunnuksen vaikutuksista soiden hiilitasapainoon rahoittajan logo

Tutkimuksemme tarkoitus on selvittää niitä mekanismeja, millä kesäaikainen porolaidunnus vaikuttaa pohjoisiin suoekosysteemeihin. Tässä hyödynnämme Suomen ja Norjan välisen valtiorajan luomaa koeasetelmaa, missä porojen liikkumista estävä raja-aita erottaa valtioiden erilaiset laidunkäytännöt. Norjan laissa säädetty laidunkierto estää porolaidunnuksen sisämaassa Suomen rajan lähellä touko- ja lokakuun välisenä aikana. Sen sijaan Suomessa porolaidunnusta esiintyy rajan läheisyydessä vuoden ympäri. Tämä laidunnusero rajan eri puolilla mahdollistaa porojen kesälaidunnuksen vaikutusten arvioimisen. Tutkimuksessamme olemme erityisesti kiinnostuneita suoalueiden hiilitasapainosta – eli hiilidioksidin ja metaanin sitoutumisesta ja vapautumisesta ekosysteemin ja ilmakehän välillä.

Edellä kuvatun laidunvertailun lisäksi, ReindeerPath -projektissa arvioimme porolaidunnuksen vaikutuksia kahden koeasetelman avulla. Ensimmäisessä koeasetelmassa simuloidaan laidunnuksen aikaansaamia muuttujia – pajujen häviämistä sekä ravinteiden saatavuuden parantumista – alueella, jossa ei ole ollut kesäaikaista laidunnusta. Toisessa koeasetelmassa hyödynnämme kaksikymmentä vuotta vanhoja aitauksia kesälaidunnetulla alueella tutkiaksemme, kuinka suoalueet palautuvat laidunnuksen loputtua. Nämä kokeet tulevat lisäämän ymmärrystä niistä mekanismeista, joilla porolaidunnus muokkaa suoalojen hiilitasapainoa, sekä auttavat ymmärtämään muutosten vaatimia olosuhteita ja ennakoimaan muutosten aikaskaalaa.

Yhteistyö

  • Näkkälän eräpalvelut