Tarkenna hakuasi

Responsive Natural Resources Governance Research Group profiilikuva

Responsive Natural Resources Governance Research Group

Tutkimusryhmä
01.01.2012 -
Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Tavoitteena on analysoida ympäristöpolitiikan ja kansainvälisten ympäristösopimusten toteutumista ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tutkimusryhmässä kartoitetaan, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä paikallistason toimijoilla on osallistua luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön. Voidaanko vuorovaikutteisuutta ja läpinäkyvyyttä edistää, ja jos voidaan, niin miten?

Tapaustutkimukset liittyvät

  • Vihreän talouden strategisiin prosesseihin (esimerkiksi kierto- ja biotalouteen).
  • Ilmastosopimuksen ja siihen liittyvien mekanismien toteutukseen globaalilla ja paikallisella tasolla.
  • Metsäpolitiikan ja -hallinnon hajauttamiseen ja strategisiin prosesseihin, kuten Suomessa metsäbiotalouden kehityskulkuun ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.
  • Luonnonvarojen hallinnan päätöksenteon vuorovaikutteisuuteen ja yhteistyöhön perustuvan luonnonvarahallinnan menetelmiin.
  • Maankäytössä ja sen suunnittelussa hyötyjen ja kustannusten jakaantumiseen.

Erityisesti meitä kiinnostaa nuorten osallistuminen ja osallisuus luonnonvarojen hallinnassa. Tutkimme esimerkiksi osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin, miten nuoret voisivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita, ja mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa esimerkiksi kierto- ja biotalouden parissa.

Kansainvälisiä tutkimuskohteita ovat tällä hetkellä Suomi, Venäjä, Laos, Nepal, Meksiko, Mosambik, Indonesia, Intia, ja Tansania.

Yhteistyö

Avainsanat

Johtajat

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Yhteyshenkilöt

Muut ryhmän jäsenet