Ruokalaakso

Tutkimusryhmä

Ruokalaakso on avoin, ruokasektoria kehittävä, vahvaan osaamiseen perustuva yhteistyöverkosto/ekosysteemi.

Tutkimusryhmän kuvaus

Ruokalaakso on aktiivisesti rakentuva yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää ruokasektorin osaamista Itä-Suomen alueella. Ruokalaakso kartoittaa ja kehittää aluellista osaamista, rakentaa elintarvikkeiden tutkimus- ja tuotekehitysalustoja sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä.

Ruokalaakso-hankkeen toimijoina ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kehittämisyhtiö SavoGrow Oy, sekä laaja elintarvikealan yritysverkosto. Verkoston rakentumista rahoittaa Pohjois-Savon liitto EU:n aluekehitysrahoituksella. Itä-Suomen yliopistossa Ruokalaakso-verkostoa koordinoidaan Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. Merkittävä rooli Ruokalaakso-verkoston ja toimintamallin rakentamisessa on myös UEF:n kauppatieteellä. Ruokalaakso on osa Pohjois-Savon alkutuotannon ja elintarvikealan yhteistyöverkostoa ja sillä on vahvat yhteydet muihin alueen ekosysteemeihin, sekä kansallisesti ja kansainvälisesti ruoka-alan tutkimus- ja liike-elämän toimijoihin.

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

Tiedostot