SERM - Research Center for Socially and Environmentally Responsible Mining

Sivujen ajantasaistus käynnissä -- uudet sivut avataan pian.

Lisätietoja sillä välin ja sen jälkeenkin dosentti, yliopistotutkija Tuija Mononen, tuija.mononen(@)uef.fi .

List of publications

2020

Kivinen, S., Kotilainen, J. & T. Kumpula (2020). Mining conflicts in the European Union: Environmental and political perspectives. Fennia 198(1–2) DOI: 10.11143/fennia.87223

Sairinen, R., Sidorenko, O. & Tiainen, H. (2021, in press). A research framework for studying social impacts: Application to the field of mining. Environmental Impact Assessment Review.

Sidorenko, O., Sairinen R & Moore K. (2020). Rethinking the concept of small-scale mining for technologically advanced raw materials production. Resources Policy, 68, 101712. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101712.

Mononen, T. & Sairinen R. (2020) Mining with social license – case study of Kylylahti mine in Northern Karelia, Finland. The extractive industries and society. Available online 28 June 2020. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.05.023

Braun, A. (2020) Corporate Social Responsibility in the Barents Region: A Situational Analysis of Metal Mining. in Mättö, M. (Ed.) UEF dissertation series “Social Sciences and Business Studies”, Dissertation (available at: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3351-5/index_en.htm)

Mononen, T. (2020). Kaivoskeskustelun käänne [Discursive turn of the Finnish mining discussion]. https://ilmiomedia.fi/artikkelit/kaivoskeskustelun-kaanne/

Mononen Tuija & Björn Ismo (2020). Rural protests and the mining industry in Finland. In Devlin John Social Movements Contesting Natural Resources Development. Routledge Earthscan Studies in Natural Resource Management. New York.151-166.

2019

Kotilainen Juha M.; Pölönen, Ismo; Peltonen, Lasse & Metsä-Simola, Klaus (2019). Kaivossopimukset – sisällöt, funktiot ja riskit. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XII, 7-41. University of Eastern Finland.

Lyra, M. G. (2019). Challenging extractivism: Activism over the aftermath of the Fundão disaster. The Extractive Industries and Society, 6(3), 897-905.

Lyra, M. G. (2019). Pursuing a voice in the extractivism debate in Brazil. Environmental Sociology, 5(2), 207-218.

Malin, S. A., Ryder, S., & Lyra, M. G. (2019). Environmental justice and natural resource extraction: intersections of power, equity and access.

2018

Björn I., Mononen T. & Sairinen R. (2018) Kaivos koettuna. Mononen T., Björn I. & Sairinen R. (toim.) Kaivos koettuna. Lapland University Press. 9-17.

Kivinen, S., Vartianen K. & T. Kumpula (2018). People and post-mining environments: PPGIS mapping of landscape values, knowledge needs and future perspectives in northern Finland. Land 2018 7, 151. https://doi.org/10.3390/land7040151

Joyce, Susan; Sairinen, Rauno & Vanclay, Frank (2018). Using social impact assessment to achieve better outcomes for communities and mining companies. In
K. Lodhia (ed.) In Mining and sustainable development. Routledge, New York. 65-86.

Kotilainen, J. (2018). Resilience of Resource Communities: Perspectives and Challenges. In Marsden T. (ed.) The SAGE Handbook of Nature. Vol I. Sage Publications. 325-341.

Mononen T. (2018) Community and environmental impacts of mining / Die Bergbau und seine Auswirkungen auf Umwelf und Gesellschaft. Mining Report Glûckauf 1, 61-68.

Mononen T. (2018) Kylylahden kaivos ja Polvijärven kunnan palvelut. Teoksessa Mononen T., Björn I. & Sairinen R. (toim. ) Kaivos koettuna. Lapland University Press. 131-134.

Mononen T., Björn I. & Sairinen R. (toim. 2018) Kaivos koettuna [Mine as an experience]. Lapland University Press.

Sairinen R., Mononen T. & Björn I. (2018) Kokemuksen avaama kaivos. Teoksessa Mononen T., Björn I. & Sairinen R. (toim.) Kaivos koettuna. Lapland University Press. 163-174.

2017

Pölönen I. & Halinen A. Harmonisointia ilman koherenssia (2017). Kaivoslain toimivuus kaivos- ja ympäristölupamenettelyjen suhteiden näkökulmasta. Edilex-lakikanava (9.8.2017).

Sairinen R., Tiainen H., & Mononen T. (2017). Talvivaara mine and water pollution: An analysis of mining conflict in Finland. The Extractive Industries and Society 43, 640-651

Yakovleva N., Kotilainen, J. & Toivakka M. (2017). Reflections on the opportunities for mining companies to contribute to the United Nations Sustainable Development Goals in sub–Saharan Africa. The Extractive Industries and Society 4(3), 426-433
2016

Jartti Tuija, Eero Rantala & Tapio Litmanen (2016). Uskomuksista ja oletuksista tutkittuun tietoon. Kaivostoiminnan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kvantitatiivinen tutkiminen. In t Mononen T. & Suopajärvi L. (eds.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mineing in Finnish Society] . Lapland University Press. Rovaniemi. 113-134.

Litmanen, T., Jartti, T., & Rantala, E. (2016). Refining the preconditions of a social licence to operate (SLO): reflections on citizens’ attitudes towards mining in two Finnish regions. The Extractive Industries and Society, 3(3), 782-792.

Lyra, M. (2016). The beginnings of the anti-mining movement in Brazil. Peace Review, 28(1), 38-45.

Lyytimäki J. & Peltonen L. (2016). Mining through controversies: Public perceptions and the legitimacy of a planned gold mine near a tourist destination. Land Use Policy, 54, 479-486.

Mononen T. & Suopajärvi L. (toim. 2016). Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mining in Finnish society]. Lapland University Press. http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63031.

Mononen T. (2016) Johdanto. Teoksessa Mononen T. & Suopajärvi L. (toim.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Lapland University Press. Rovaniemi. 7-17.

Mononen T. (2016) Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset – kokemuksia lähialueilta. Teoksessa Mononen T. & Suopajärvi L. (toim.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Lapland University Press. Rovaniemi. 187–212.

Mononen Tuija (2016). Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset – millaiset kysymykset huolestuttavat paikallistasolla? In Mononen T. & Suopajärvi L. (eds.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mining in Finnish Society], .. Lapland University Press. Rovaniemi.187-212.

Pölönen, I. & Halinen, A. (2016) Kaivos- ja ympäristölupamenettelyjen yhteensovittamistarpeet ja mahdollisuudet. Taustaselvitys (20.06.2016) ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot hankkeeseen.

Pölönen, I. (2016) Kaivokset kaavoissa. Kunnan harkintavalta yleiskaavoituksessa kaivostoiminnan ohjauksen näkökulmasta. [Finnish Mines in the Land Use Plans – Discretion of the Municipalities in Directing the Mining Activities Through Master Planning] Oikeus 1/2016, 70–91.

Sairinen, Rauno; Rytteri, Teijo & Ziessler-Korppi, Sofia (2016). Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu – kokemuksia maailmalta ja Suomesta [Corporate Social Responsibility in Mining – International and Finnish Experiences]. In . Mononen T. & Suopajärvi L. (eds.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mining in Finnish Society], . Lapland University Press. Rovaniemi. 160-186.

Sihvonen Jukka (2016) Kaivostoiminnan laajentaminen alueellisen hallinnan kehyksessä. In Mononen T. & Suopajärvi L. (eds.).. Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mining in Finnish Society], Lapland University Press. Rovaniemi. 57- 85.

Suopajärvi, Leena & Sairinen, Rauno (2016). Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaivostoiminnassa [Social Impact Assessment in Mining]. In Mononen T. &

Suopajärvi L. (eds.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mining in Finnish Society], eds by. Lapland University Press. Rovaniemi. 38-56.

Tiainen, H. (2016). Contemplating governance for social sustainability in mining in Greenland. Resources Policy, 49, 282-289.

2015

Kotilainen Juha, Prokhorova Evgenia, Sairinen Rauno & Tiainen Heidi (2015). Corporate social responsibility of mining companies in Kyrgyzstan and Tajikistan. Resources Policy 45: 202-209.

Mononen Tuija (2015). Jos olisi tavallinen kaivos – Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutukset lähialueen asukkaiden kokemana. Terra 127(3), 113-124.

Tiainen Heidi, Rauno Sairinen & Olga Sidorenko (2015). Governance of Sustainable Mining in Arctic Countries: Finland, Sweden, Greenland and Russia. Arctic Yearbook 2015, 132-157 (http://www.arcticyearbook.com/toc2015).

2014

Jartti, T., Rantala, E. & Litmanen, T. (2014). Sosiaalisen toimiluvan ehtod ja rahat. Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuu ja Lapin maakuntien asukkaiden näkemykset kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä. SoPhi 126. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. SoPhi. Jyväskylä. (saatavilla myös sähköisesti/in electronic form:http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5797-1).

Pölönen, I. & Halinen, A. (2014). Turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden YVA-selostusten laadunvalvonta (2007–2014) ja puutteiden korjaamismenettelyt (Quality control of the EIA reports in the peat production and mining cases (2007–2014) and procedures for the quality assurance). Ympäristöjuridiikka 3/4-2014, 10–37.

Tiainen, Heidi & Sairinen, Rauno (2014). Mining in the Chatkal Valley in Kyrgyzstan – Challenge of social sustainability. Resources Policy 39(2014), 80-87.

Tiainen, Heidi; Sairinen, Rauno & Mononen, Tuija (2014). Talvivaaran kaivoshankkeen konflikoituminen (Conflict process of Talvivaara mine in Finland). Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013. 7-76. Itä-Suomen yliopisto: Joensuu

2013

Pölönen, I. (2013). Ympäristönäkökohtien ja paikallisten toimijoiden asema kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. [Status of Environment and Local Actors in Permit Consideration under the Mining Act] . Lakimies 3/2013, 414–435.

2012

Bogdetsky, V & Novikov, V (2012). Gornodobyvausaa deatel’nost’, razvitie i okruzausaa sreda v Central’noj Azii: prilozenie k instrumentariu c prakticeskimi primerami.

Bogdetsky, V & Novikov, V (2012). Mining, development and environment in Central Asia: toolkit companion with case studies.

Honkonen, T (2012). Ekologiceskaa bezopasnost’, dobyca poleznyh iskopaemyh i dobrosovestnoe upravlenie: Obzor normativno-pravovoj bazy v oblasti gornodobyvausej promyslennosti Kyrgyzskoj Respubliki.

Honkonen, T (2012). Environmental security, mining and good governance: mining regulation in the Kyrgyz region. A review.

Honkonen, T (2012). Environmental security, mining and good governance: comparison of the mining laws of Finland and Kyrgyzstan – main features.

Honkonen, T (2012). Ekologiceskaa bezopasnost’, dobyca poleznyh iskopaemyh i racional’noe upravlenie: sravnenie zakonodatel’stva gornodobyvausej promyslennosti Finlandii i Kyrgystana – osnovnye osobennosti.

Jartti Tuija, Sairinen Rauno & Litmanen Tapio (2012). Kaivosteollisuus kansalaisten arvioinnissa: millaisen kaivosalan maakuntien asukkaat haluavat? Maaseudun uusi aika 2/2012, 48–58.

Mononen, Tuija (2012). Kaivostoiminnan luonnonvara- ja ympäristökysymyksiä maaseudulla. Esimerkkinä Pampalon kultakaivos. Maaseudun uusi aika 2/2012, 21-36.

Prokhorova, E; Ahvenharju, S; Lunabba, J; Tiainen, H; Kotilainen, J; Rinne, P; Hutter, J (2013): Towardsresponsible mining in Central Asia. Mining Legislation and Corporate Social Responsibility in the Kyrgyz Republic and Tajikistan.

Pölönen, I. (2012). Paikallisten osallistumisoikeudet malminetsintä- ja kaivoslupavaiheissa – Uuden kaivoslain arviointia [Participatory Rights in the Exploration and Mining Permit Phases – Evaluation of the New Mining Act]. Ympäristöjuridiikka 2/2012, 70–105.

Rytteri, Teijo (2012). Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden vastuustrategiat ja yhtiöihin kohdistuvat odotukset. Alue ja ympäristö 41(1) 54–67.

Sairinen, R., Rinne, P., Halonen, M., Simonett, O & Stuhlberger, Ch (2012): Responsible mining: a toolkit for the prevention and mediation of conflicts in the development of the mining sector.

Sairinen, R., Rinne, P., Halonen, M., Simonett, O. &Stuhlberger, Ch (2012). Otvetstvennaa dobyca poleznyh iskopaemyh: instrumentarij dla predotvrasenia i posrednicestva v konfliktnyh situaciah, voznikausih v processe razvitia gornodobyvausego sektora.

Suomalainen Susanna (2012). Malminetsinnän ja kaivostoiminnan vakuudet kaivoslain ja ympäristönsuojelulain nojalla. Pro gradu-tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Oikeustieteiden laitos,

Tiainen, H & Sairinen, R (2012). Mining in the Chatkal valley: lack of dialogue and poor governance resulting in local resistance – policy brief.

Tiainen, H (2012). A case study on social sustainability in the Kyrgyz mining industry. Master’s thesis. Environmental policy. University of Eastern Finland.

Valitov, R. & Novikov, V. (2012). Gornodobyvaushaa deatel’nost’, razvitie i okruzhaushaa sreda v Central’noi Azii: sbornik illustracij. Prilozhenie r instrumentariu.

Valitov, R. & Novikov, V. (2012). Mining, development and environment in Central Asia: a cartoon summary of the toolkit companion.

Kumpula, T., Forbes, B.C., Stammler, F. & N. Meschtyb (2012). Dynamics of a Coupled System: Multi-Resolution Remote Sensing in Assessing Social-Ecological Responses during 25 Years of Gas Field Development in Arctic Russia. Remote Sensing. 4, no. 4: 1046-1068.

2011

Forbes, B.C., Stammler, F., Kumpula, T., Meschtyb, N., Pajunen, A. & E. Kaarlejärvi (2011). Yamal reindeer breeders, gas extraction, and changes in the environment: adaptation potential of nomad economy and its limits (in Russian). Environmental Planning and Management 1(12) C: 52-68.

Kumpula, T, Pajunen, A., Kaarlejärvi, E., Forbes, B.C. & F. Stammler (2011). Land use and land cover change in Arctic Russia: Ecological and social implications of industrial development. Global Environmental Change. 21 (2): 550-562.

Kujala, Matleena (2011). Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa. Pro gradu –tutkielma Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikka. .

Mononen, Tuija & Sairinen, Rauno (2011) Kaivostoiminta ja paikallisen hallinnan haaste (teemanumeron pääkirjoitus). Terra 123( (3), 3-5.

Sairinen, Rauno (2011): Kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuu ja muuttuva suhde paikallisyhteisöön. Terra 123 (3), 11-18.

Tervo, Katja (2011). Otanmäki – katsaus erään kaivoskylän elinkaaren vaiheisiin. Terra 123 (3), 165-173.

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Anna-maija Tuunainen
  Anna-maija Tuunainen annatuu@student.uef.fi
 • Saara Österberg
  Saara Österberg saaraost@uef.fi
 • Arja Halinen
  Arja Halinen arja.halinen@metsa.fi
 • Sonja Kivinen
  Sonja Kivinen