Tarkenna hakuasi

Suonpohjien hiilineutraali jatkokäyttö profiilikuva

Suonpohjien hiilineutraali jatkokäyttö

Projekti
Päättynyt 01.04.2021 - 31.10.2023
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.Yksityiskohtaisena tavoitteena on koota suopohjien käytön arvoketjuista olemassa oleva aineisto siihen muotoon, että alalla olevat yritykset sekä viranomaiset saavat kuvan suopohjien lyhyt-kiertobiomassaviljelykäyttöön perustuvan uusiokäytön teknistaloudellisista vaihtoehdoista ja mah-dollisuuksista kytkeä tällaiset viljelmät yritysten ja maanomistajien hiilikauppaan. Lisäksi toteutetaan demonstrointitarkoituksessa, suonpohjien lyhytkiertoviljelmät kolmeen erilaiseen kohteeseen sekä demonstroidaan turpeen muuta kuin polttokäyttöä tekemällä kompostointikohde, jossa biopohjaisen kompostoidun luomulannoitteen tuotantoon sovelletaan vähän maatuneen turpeen ja maatumatto-man sammalen lisäystä.

Johtajat

Hanketta johti UEF:in professori Ari Pappinen apunaan tutkijatohtori Suvi Kuittinen sekä alan tutkijat. SeAMKissa hankkeesta vastasi MMT, dosentti Risto Lauhanen apunaan FT Kari Laasasenaho, VTM Anu Palomäki, MMM Iida Viholainen sekä MMM Terhi Korpi. Yritysten edustajina hankkeessa olivat Jussi Harju (Harjun Turve Oy), Marko Nummijärvi (Kauhanummi Oy) sekä Vesa Laitila (Suupohjan Kuljetus Oy) jotka siis edustivat Suupohjan alueen yrityksiä; he myös perustivat hankkeessa demokohteita suonpohjille.

Tiedostot

10 kappaletta