Suotrendi-tutkimushanke profiilikuva

Suotrendi-tutkimushanke

Projekti
01.01.2020 - 31.08.2023
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Koneen säätiö

Suotrendi-tutkimushanke rahoittajan logo

Hankkeen koko nimi: Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa.
UEF-tutkimusyhteisö: BOMOCULT - rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset

Johtajat

Ryhmän kuvaus

Tutkimushankkeessa tarkastellaan soiden käyttöön ja kulttuuriseen luontosuhteeseen liittyviä muutoksia. Tutkimuksen lähtökohtana on havainto 2000-luvulla voimistuneesta suotrendistä. Sen myötä soihin liittyvät tai siellä tapahtuvat kulttuuri- ja urheilutapahtumat sekä kantaa ottava taide ovat lisääntyneet. Soiden luonnontilaan jättäminen ja käytössä olleiden soiden ennallistaminen ovat myös suojelua korostavan suotrendin mukaista luonnonkäyttöä. Kyse on ilmiöstä, joka viestii sekä kulttuurisen luontosuhteen että soihin liittyvän kulttuuriperinnön merkittävästä muutoksesta. Tutkimuksessa kysytäänkin, millainen on vallitseva suotrendi ja miten se vaikuttaa soihin liittyvän uuden kulttuuriperinnön rakentumiseen?

Hanke 1) paljastaa suotrendin kulttuurisia muotoja ja niiden vaikutuksia luonnonkäyttöön liittyviin arvoihin, asenteisiin ja merkityksiin soiden kulttuuriperinnön uusintamisessa, 2) tuottaa ajantasaista tietoa soiden monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 3) tuottaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin sovellettavaa tieteellistä tietoa soiden kulttuurisesta kestävyydestä, ja 4) osallistuu soidenkäyttöä koskevaan monitieteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusaineistoina käytetään 2000-luvun suokirjoituksia ja -kuvia, suourheilu- ja taidetapahtumiin osallistuvien haastattelu- ja havainnointiaineistoja, sekä kulttuurituotteita (media-aineistoja ja kirjallisuutta).

Yhteistyö

TUTKIMUSRYHMÄN TOIMINTAA

Julkaisut 2022 (aiempien vuosien julkaisut sivulla Julkaisut)

Laurén, K. & Latvala-Harvilahti, P. & Kaukio, V. & Vikman, N. 2022: Suosuhteen muutosnäkymät – suotrendi kulttuuriperinnön muokkaajana. Metsät ja tulevaisuus -teemanumero. Vuosilusto 14.

Tutkimusuutinen, Ympäristökasvatus-lehti: Soiden muuttuvan kulttuuriperinnön jäljillä.

Suotrendi-hankken verkkosivut Koneen Säätiön sivuilla: Suotrendi.

Laurén, K., Kaukio, V., & Latvala-Harvilahti, P. 2022: Soiden käyttö on kulttuurisessa muutoksessa. Versus-lehti.

Laurén, K., Kaukio, V., & Latvala-Harvilahti, P. 2022 (toim.): Soiden muuttuva kulttuuriperintö -teemanumero. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, Vol 134/2.

Laurén, K., Kaukio, V., & Latvala-Harvilahti, P. 2022: Soiden muuttuvan kulttuuriperinnön jäljillä. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, Vol 134/2, s. 65-66.

Kaukio, V. 2022: Elämyksellinen suo. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, Vol 134/2, s. 67-81.

Latvala-Harvilahti, P. 2022: Kohtaamispaikkana suo. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, Vol 134/2, s. 83-97.

Laurén, K. 2022: Suo karnevalistisena tilana. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, Vol 134/2, s. 99-112.

Kaukio, Virpi 2022: Taiteilijat suon puolesta. Teoksessa J. Mikkonen, S. Lehtinen, K. Kortekallio & N-H, Korpelainen (toim.) Ympäristömuutos ja estetiikka. Suomen Estetiikan Seura ry, s. 430-469.

 

Hankkeen esitelmät 2022 (aiemmat esitelmät SoleCris UEF-sivustolla)

Kirsi Laurén: 

 • Puheenjohtajana työryhmässä Border crossings in the human-nature relationship. Mobile Lives, Glocal Complexities. The 19th Etmu Days. University of Eastern Finland, Joensuu. 24.-25.11.2022.
 • Laurén, K. & Halonen, M.: puheenjohtajina työryhmässä Monimuotoiset metsät ja metsäsuhteet: Metsäsuhteiden ja -keskustelujen monimuotoisuus. Metsätieteiden päivä 27.10.2022, Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Tummat, seisovat vedet. Suoallikoiden myyttinen menneisyys ja melskeinen nykyisyys (pyydetty esitelmä). Tiedeohjelma 16.9., Itä-Suomen yliopisto. Vesi kirjallisuudessa ja toisissa taiteissa. Joensuun kirjallisuustapahtuma 15.-17.9.2022, Joensuu. Ohjelma
 • Reusing nature: mire sport events as indicators of a change in the human-nature relationship. RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference. 13–16 June, Reykjavik, Island.
 • Liikuttava suo: ruumiinkulttuuri ja suosuhteen muuttuminen. (Posteriesitys.) Kansallinen Suopäivä 20.5.2022, Suoseura, Helsinki.
 • Suokulttuuri ennen ja nyt. (Pyydetty webinaariluento.) 28.4.2022. Maaseudun Sivistysliitto.  Webinaarin ohjelma
 • Ympäristökulttuurinen tieto ja luonnon käyttö. Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 17.-18.3.2022 Jyväskylä yliopisto. 

 

Pauliina Latvala-Harvilahti:

 • A sustainable future – Agency, co-creation and well-being. Webinar Living heritage and social sustainability – well-being and inter-generational dialogue. 19th September 2022. Ohjelma.
 • Aspects of Biocultural Heritage. Indigeneity in Europe: Issues and Perspectives. SIEF Place Wisdom Working Group 2022 Inter-Congress Workshop Perth UHI, 27-29 July 2022, Scotland.
 • Artist’s expressions of vulnerable mire landscapes: reflecting the well-being of nature and ecosystem. (Workshop presentation and discussion.) RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference. 13–16 June, Reykjavik, Island.
 • Suotaiteen välittämä bio- ja geokulttuurinen perintö. Kansallinen Suopäivä 20.5.2022, Suoseura, Helsinki.
 • Artistic Practices in Mire Landscapes: New Insights Into Past, Present and Future Nature. Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG), 21-23.4.2022, Oslo. 
 • Paikallinen tieto suotaiteessa: elävä perintö ja maiseman kokemuksellisuus. Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 17.-18.3.2022 Jyväskylän yliopisto. 

 

Noora Vikman:

 • Suo soikoon – festivaali pitkospuilla. Musiikki ja sen moninaiset yhteydet: Suomen musiikintutkijoiden 26. valtakunnallinen symposium 4.-6.5.2022 Jyväskylän yliopisto.

 

Virpi Kaukio:

 • Kaunis suo 2000-luvulla. Työryhmässä Ekologisen estetiikan mahdollisuuden ja haasteet. Lahden tiedepäivä 2022. 24.11.2022, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti.
 • Multispecies relationships on the mires. Reforming the cultural heritage of mire landscapes. (Workshop presentation and discussion.) RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference. 13–16 June, Reykjavik, Island.
 • Elämyksellinen suo (posteriesitys). Kansallinen Suopäivä 20.5.2022, Suoseura, Helsinki.
 • Suon eläimet luontosuhteen osallisina. Eläimen luonto. Eläintutkimuspäivät 4.4.-6.4.2022, Turun yliopisto.                                                                                                                             

Tulevia tapahtumia

Suotrendi-tutkimushankkeen loppuseminaari Suo minulle, suo meille: Soiden kulttuuriperintö ja tulevaisuus, 12.5.2023 Itä-Suomen yliopistossa, ks. ohjelma

Ohjelma on kaikille avoin, tervetuloa!

Ilmoittaudu seminaariin 8.5.2023 mennessä osoitteessa: suotrendi@uef.fi

 

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat

Julkaisut

11 kappaletta