Suotrendi-tutkimushanke

01.01.2020 - 31.07.2023

Tutkimusryhmä

Hankkeen koko nimi: Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa.
Johtaja: Dosentti Kirsi Laurén.
Tutkijat: Virpi Kaukio, Pauliina Latvala-Harvilahti, Noora Vikman.
Toteutuspaikka: Humanistinen osasto, filosofinen tiedekunta.
Tutkimuskausi: 2020-2023
UEF-tutkimusyhteisö: BOMOCULT - rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset

Monitieteisessä hankkeessa tutkitaan humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin soiden uusia, epäkonventionaalisia käyttömuotoja, jotka muokkaavat soihin liittyvää kulttuuriperintöä.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Koneen säätiö

Suotrendi-tutkimushanke rahoittajan logo

Organisaatio

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Ryhmän kuvaus

Tutkimushankkeessa tarkastellaan soiden käyttöön ja kulttuuriseen luontosuhteeseen liittyviä muutoksia. Tutkimuksen lähtökohtana on havainto 2000-luvulla voimistuneesta suotrendistä. Sen myötä soihin liittyvät tai siellä tapahtuvat kulttuuri- ja urheilutapahtumat sekä kantaa ottava taide ovat lisääntyneet. Soiden luonnontilaan jättäminen ja käytössä olleiden soiden ennallistaminen ovat myös suojelua korostavan suotrendin mukaista luonnonkäyttöä. Kyse on ilmiöstä, joka viestii sekä kulttuurisen luontosuhteen että soihin liittyvän kulttuuriperinnön merkittävästä muutoksesta. Tutkimuksessa kysytäänkin, millainen on vallitseva suotrendi ja miten se vaikuttaa soihin liittyvän uuden kulttuuriperinnön rakentumiseen?

Hanke 1) paljastaa suotrendin kulttuurisia muotoja ja niiden vaikutuksia luonnonkäyttöön liittyviin arvoihin, asenteisiin ja merkityksiin soiden kulttuuriperinnön uusintamisessa, 2) tuottaa ajantasaista tietoa soiden monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 3) tuottaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin sovellettavaa tieteellistä tietoa soiden kulttuurisesta kestävyydestä, ja 4) osallistuu soidenkäyttöä koskevaan monitieteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusaineistoina käytetään 2000-luvun suokirjoituksia ja -kuvia, suourheilu- ja taidetapahtumiin osallistuvien haastattelu- ja havainnointiaineistoja, sekä kulttuurituotteita (media-aineistoja ja kirjallisuutta).

Yllä oleva kuva: Jukka Timonen

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2020 - 31.07.2023

  TUTKIMUSRYHMÄN TOIMINTAA

  Hankkeen tutkijoiden tieteellisiä esitelmiä

  2022

  Kirsi Laurén: 

  • Ympäristökulttuurinen tieto ja luonnon käyttö. Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 17.-18.3.2022 Jyväskylä yliopisto. 
  • Pyydetty webinaariluento: Suokulttuuri ennen ja nyt. 28.4.2022. Maaseudun Sivistysliitto.
  • Liikuttava suo: ruumiinkulttuuri ja suosuhteen muuttuminen (posteriesitys). Kansallinen Suopäivä 20.5.2022, Helsinki.

  Pauliina Latvala-Harvilahti:

  • Paikallinen tieto suotaiteessa: elävä perintö ja maiseman kokemuksellisuus. Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 17.-18.3.2022 Jyväskylä yliopisto. 
  • Artistic Practices in Mire Landscapes: New Insights Into Past, Present and Future Nature. Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG), (etä) 21-23.4.2022, Oslo. 
  • Suotaiteen välittämä bio- ja geokulttuurinen perintö. Kansallinen Suopäivä 20.5.2022, Helsinki.

  Noora Vikman:

  • Suo soikoon – festivaali pitkospuilla. Musiikki ja sen moninaiset yhteydet: Suomen musiikintutkijoiden 26. valtakunnallinen symposium 4.-6.5.2022 Jyväskylän yliopisto.

  Virpi Kaukio:

  • Suon eläimet luontosuhteen osallisina. Eläimen luonto. Eläintutkimuspäivät 4.4.-6.4.2022, Turun yliopisto.  
  • Elämyksellinen suo (posteriesitys). Kansallinen Suopäivä 20.5.2022, Helsinki.                                                                                                                                 

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Linkit

Julkaisut

Tiedostot