Talent-Boost, EU-ja ETA-alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus profiilikuva

Talent-Boost, EU-ja ETA-alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus

Projekti
Päättynyt 08.08.2022 - 31.05.2023
Hammaslääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Talent-Boost, EU-ja ETA-alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus rahoittajan logo

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Talent Boost- määrärahaa vuosille 2021-2024 lääketieteen ja hammaslääketieteen pätevöitymiseen tähtäävän koulutuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen EU/ETA -maiden ulkopuolelta tuleville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Koulutusyksikköjen ( Itä-Suomen yliopisto / Kuopio, Helsingin yliopisto,Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto) yhteisenä tavoitteena on uudistaa pätevöitymiskoulutusta siten että entistä useampi hammaslääkäreistä ja lääkäreista saavuttaa ammatissa toimimisessa tarvittavan kielitaidon ja ammatilliset valmiudet toimia Suomessa.

Hammaslääkäreiden valmentava koulutus aloitetaan Itä-Suomen yliopistossa/ Kuopio ja Turun yliopistossa syksyllä 2022. Projekti jatkuu vuoden 2024 loppuun.
Molempiin yliopistoihin valitaan neljä hammaslääkäriksi pätevöityjää.

Johtajat

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Talent-Boost, EU-ja ETA-alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus

Vuoden 2022-2023 "päteläiset" koulutuksessa Itä-Suomen Suunterveyspäivillä 12-13.2.2022 Kuopion kaupungin teatterilla. Alhaalta ylös Kati Rao, Elena Bazhenova, Alena Meyster ja Kamil Rizvanov

UEF:ssa hankkeessa mukana ovat pedagogisesti pätevöitynyt hammaslääkärikouluttaja (ep),  yliopisto-opettaja/ HLL Satu Korpisaari  ja 1.2.2022 alkaen hankesuunnittelija/ SHG Sari Gullans-Sirviö. Valmentavaan koulutukseen ja kuulustelujen järjestämiseen osallistuvat myös muut yksikön kliiniset opettajat ja yliopisto-opettajat, joiden työaikaa voidaan hankkeelle osoittaa.

Opintosuunnittelutyö aloitettu vuonna 2021, yhteistyössä Helgingin,- Tampereen- ja Turun yliopistojen kanssa.

Koulutusyksikköjen yhteisenä tavoitteena on uudistaa hammaslääketieteen pätevöitymiskoulutusta. Tähän prosessiin kuuluu hammaslääketieteellisen osaamisen lähtötason testaaminen, teoreettisen ja simulaatiokoulutuksen sekä teoria- ja kompetenssikuulustelujen kansallinen harmonisointi ja näiden toteuttaminen. Helsingin yliopisto (HY) vastaa pätevöitymiskoulutuksen koordinoinnista ja Turun (TY) ja Itä-Suomen (UEF) yliopistot vastaavat valmentavasta koulutuksesta. Kuulusteluvastuita pyritään jakamaan siten, että kaikkien kolmen hammaslääketieteen opetusta antavan yksikön työmäärä olisi suunnilleen sama.

UEF:n tavoite on antaa teoreettinen ja simulaatiokoulutus sekä koulutukseen liittyvät kuulustelut neljälle valitulle opiskelijalle vuosittain alkaen vuodesta 2022. Tämä määrä ja arvio kustannuksista perustuu Turussa jo aiemmin, erillisinä hankkeina toteutettuihin ja rahoitettuihin valmentaviin koulutuksiin.

Helsingin yliopisto järjestää koulutukseen hakemisen 1. – 31.3.2023, joista valitaan yhteensä 20 hakijaa varsinaiseen valintakokeeseen 15. – 16.5.2023. Näistä valmentavaan koulutukseen valitaan kumpaankin yliopistoon neljä koulutettavaa. Kymmenen kuukauden mittainen valmentava simulaatio- ja teoriakoulutus on suunniteltu alkavan elokuussa 2023.

Yhteistyö

  • Hammaslääketieteen yksikön kliiniset opettajat ja yliopisto-opettajat, Simulaatiotilan hoitajat, Kielikeskus

Avainsanat