Tarkenna hakuasi

Talent Hub Eastern Finland profiilikuva

Talent Hub Eastern Finland

Projekti
01.09.2023 - 31.08.2027
Jatkuvan oppimisen keskus

Rahoittajat

Päärahoittaja

Talent Hub Eastern Finland rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Savon Koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Johtajat

Itä-Suomen työikäinen väestö on vähenemässä nykyisestä noin 25 % vuoteen 2030 mennessä mm. eläköitymisten vuoksi. Syntyvyys on laskenut jyrkästi viime vuosikymmeninä ja työntekijöistä on kasvava pula monilla aloilla. Itä-Suomen oppilaitokset pyrkivät lisäämään voimakkaasti ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää, mutta kv-opiskelijoilla on jo tällä hetkellä suuria vaikeuksia löytää harjoittelu- ja työpaikkoja. Vaikka enemmistö opiskelijoista haluaisi jäädä alueelle töihin valmistumisensa jälkeen, jopa puolet heistä muuttaa muualle parempien työllistymismahdollisuuksien perässä. Työpaikkatarjonnan ja koulutusohjelmien täytyisi kohdata, jotta valmistuminen johtaa työllistymiseen. Työpaikkojen, kuten myös viranomais- ja vapaa-ajanpalveluiden pitää toimia monikielisesti.

UEF, Karelia, Savonia, Riveria, Sakky ja YSAO haluavat omalta osaltaan varmistaa sen, että alueellemme saapuneet kansainväliset opiskelijat löytävät paikkansa, työllistyvät ja kotoutuvat Itä-Suomeen. Autamme opiskelijoita konkreettisesti tutustumaan suomalaiseen työelämään, rakentamaan verkostoja, oppimaan kieltä ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja sekä mahdollisuuksia yritystoimintaan. Tavoitteenamme on, että kansainväliset osaajat tuntevat olonsa kotoisaksi ja kasvattavat juurensa Itä-Suomeen.

Autamme työnantajia tunnistamaan kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalin ja löytämään osaavaa työvoimaa. Tarjoamme tukea ja konkreettisia työkaluja kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kielen oppimiseen työpaikalla sekä suomalaiseen työkulttuuriin sopeutumiseen. Tavoitteenamme on, että kynnys kansainvälisten osaajien palkkaamiseen madaltuu ja siitä tulee luonteva osa organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa.

Itä-Suomen elinvoimasta huolehtiminen on meidän yhteinen asiamme. Tarvitsemme uusia näkökulmia, ideoita, innovaatioita ja yhteistyömahdollisuuksia. Alueemme menestyy, kun otamme kaikki mukaan yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tavoitteenamme on vastaanottavainen ja inklusiivinen Itä-Suomi, joka tarjoaa työtä, toimeentuloa ja hyvää elämää kaikille alueella asuville.

Ajankohtaista

 • Alta löydät lisätietoa palveluista, joita kehitämme työnantajien tueksi kansainvälisten osaajien palkkaamiseen.

  Mentorointiohjelma

  Itä-Suomessa tutkintonsa suorittaneissa kansainvälisissä opiskelijoissa on merkittävää työllisyyden potentiaalia, jota ei ole pystytty kunnolla hyödyntämään. Haasteena on, että opiskelijoille ei muodostu opintojen aikana riittävästi yhteyksiä itäsuomalaiseen työelämään. Valmistumisen jälkeen työllistyminen on vaikeaa etenkin korkeakouluista valmistuneille, ja jopa puolet heistä muuttaa valmistumisensa jälkeen pois alueelta.

  Asian ratkaisemiseksi tarvitsemme apuasi, työelämän ammattilainen. Jaa kokemustasi tulevaisuuden osaajille ja ryhdy mentoriksi!

  Mentorointi tarjoaa mentorille

  • tuoretta tietoa koulutusaloista ja tulevasta työvoimasta
  • ammatillisen verkoston laajentamista
  • valmennus- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
  • uusia näkökulmia ja mahdollisuuden oppia eri kulttuureista
  • mahdollisuuden oman osaamisen ja kokemuksen jäsentelyyn ja peilaamiseen

   

  Lisätietoja: Marko Pietilä, UEF, marko.pietila@uef.fi
  Minna Tarvainen, Savonia-amk, minna.tarvainen@savonia.fi

  https://www.uef.fi/fi/rekrytoi-kansainvalinen-osaaja
  Mentorointiesite

  Työpaikkaohjaajakoulutus

  Tavoitteenamme on edistää työnantajien osaamista kansainvälisten työntekijöiden perehdyttämiseen ja ohjaamiseen liittyen. Haluamme madaltaa organisaatioiden kynnystä tarjota harjoittelu- ja työpaikkoja kansainvälisille osaajille. Tarjoamme konkreettisia työkaluja ja keinoja muun muassa kieli- ja kulttuuritietoisuuden lisäämiseen sekä monimuotoisuuden hyväksymiseen työpaikalla.

  Lisätietoja: Mirja Iskanius, Ylä-Savon ammattiopisto, mirja.iskanius@ysao.fi

  Työnantajapalvelumalli

  Tuemme työnantajia niiden rekrytointitarpeissa ja osaavan työvoiman löytämisessä. Kokoamme tietoa muun muassa eri alojen valmistuvista ja työharjoittelupaikkaa hakevista opiskelijoista sekä alueella jo olevista työnhakijoista. Koulutamme osaajia aloille, jotka kärsivät työvoimapulasta. Lisäksi tarjoamme tietoa työllistämisen tukimuodoista.

  Lisätietoja: Sari Väänänen, Savon ammattiopisto, sari.vaananen@sakky.fi

 • Alta löydät lyhyet kuvaukset kehitettävistä työkaluista, jotka tukevat kansainvälisiä opiskelijoita työllistymisen polulla.

  MOOC Towards Working Life in Eastern Finland

  Kaksikielisen verkkokurssin avulla kansainväliset opiskelijat vahvistavat työelämävalmiuksiaan ja oppivat kertomaan osaamisestaan itäsuomalaisen työelämän näkökulmasta. Kehitämme kurssiosioita eri alojen tarpeisiin ja järjestämme myös lähiopetusta sekä työpajoja.

  Lisätietoja: Sami Tanskanen, UEF, sami.tanskanen@uef.fi

  Suomen kielen oppiminen

  Testaamme erilaisia suomen kielen oppimista edistäviä malleja opinnoissa, työharjoittelussa ja työssä. Yhdistämme aineopintoihin kielen oppimista aineen opettajan ja suomen kielen opettajan yhteistyönä. Kehitämme opintojen aikaista Kielikamu-mallia, jossa suomen kieltä osaavat opiskelijat auttavat kansainvälisiä opiskelijoita käyttämään kieltä opiskeluarjessa. Määrittelemme työtehtäväkohtaisia kielitaitovaatimuksia työharjoittelun tueksi ja tarjoamme yksilöityä kielitukea. Käynnistämme kielipilotit alkuvuonna 2024 ja kehitämme niitä saadun palautteen pohjalta vuosittain.

  Lisätietoja: Virpi Moilanen, UEF, virpi.moilanen@uef.fi

  Mentorointiohjelma

  Vuosittain toistuva mentorointiohjelma, jossa kansainväliset opiskelijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen työelämään ja rakentamaan verkostojaan. Mentorit ovat työelämän ammattilaisia useilta eri aloilta Itä-Suomesta. Mentorointi toteutetaan pienryhmissä, mikä takaa osallistumismahdollisuuden mahdollisimman monelle kansainväliselle opiskelijalle. Opiskelijoiden haku mentorointiin käynnistyy vuosittain marraskuun alkupuolella, ja mentoriryhmät aloittavat tapaamiset tammikuussa.

  Lisätietoja: Marko Pietilä, UEF, marko.pietila@uef.fi
  Minna Tarvainen, Savonia-amk, minna.tarvainen@savonia.fi

  Firmatiimi

  Firmatiimi tarjoaa työnantajille helpon tavan löytää eri toimialojen osaajia eri koulutusasteilta, tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin ja löytää osaavaa työvoimaa. Firmatiimi kontaktoi yrityksiä ja etsii opiskelijatöitä (esimerkiksi projekteja, opinnäytetöitä, messuja ja tapahtumia), harjoittelupaikkoja sekä osa-aikatöitä. Toiminnan kehittäminen alkoi tammikuussa 2024.

  Lisätietoja: Sanna Jeskanen, Karelia-amk, sanna.jeskanen@karelia.fi
  Johanna Taavitsainen, Savonia-amk, johanna.taavitsainen@savonia.fi

  Kansainvälisten osaajien yrittäjyyspolku kuntoon

  Tavoitteenamme on lisätä oppilaitosten antamaa tukea, parantaa selkokielisen tiedon saantia ja kehittää opiskelijoiden yrittäjyysosaamista esimerkiksi henkilökohtaisella ohjauksella ja yrittäjyyssparrauksella. Tarjoamme tukea myös yritystoiminnan jo aloittaneille yrittäjille liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Konkreettisia palveluja ovat virtuaalisen vertaisryhmän kehittäminen, jatkuvan oppimisen palvelujen tarjonta sekä ryhmävierailut mukana oleviin yrityksiin.

  Lisätietoja: Heikki Immonen, Karelia-amk, heikki.immonen@karelia.fi

  Alumnitoiminta

  Kehitämme ja mallinnamme valmistuneille opiskelijoille suunnattua toimintaa, esimerkiksi alumnilähettiläs-mallia. Kokoamme ja pilotoimme valmistuneiden opiskelijoiden asioista vastaavien vertaistukiverkoston. Oppilaitokset viestivät yhdessä valmistuneille suunnatuista alakohtaisista palveluista.

  Lisätietoja: Outi Santaniemi, Karelia-amk, outi.santaniemi@karelia.fi

  Ratkaisukeskeinen opinto-ohjaus

  Etsimme eri koulutus- ja osaamistaustoista tuleville opiskelijoille parhaan ja tehokkaimman tavan työllistyä ratkaisukeskeisellä opinto-ohjauksella. ROPO-tiimissä mukana olevien oppilaitosten opinto- ja uraohjaajat kokoontuvat yhdessä ratkaisemaan maahanmuuttajan opintopolkua, joka todennäköisimmin johtaa työllistymiseen. Ensimmäiset asiakkaat otetaan mukaan palveluun vuonna 2024.

  Lisätietoja: Juhani Lantto, Savon ammattiopisto, juhani.lantto@sakky.fi

  Osaamispassi

  Kansainvälisen osaajan on usein haasteellista pärjätä työnhaussa, koska oman osaamisen sanoittaminen on puutteellisen suomen kielen takia hankalaa. Ammatillinen osaaminen voi jäädä työhaastattelussa piiloon, jos siitä ei pysty sujuvasti kertomaan. Osaamispassi kertoo, millaisissa tehtävissä ja työympäristöissä hakija pärjää itsenäisesti ja missä hän tarvitsee apua. Se erittelee ammatillisen osaamisen ja suomen kielen taidon toisistaan. Osaamispassin mallit otetaan käyttöön yhteistyössä ROPO-palvelun kanssa vuonna 2024.

  Lisätietoja: Pauliina Korhonen, Savon ammattiopisto, pauliina.korhonen@sakky.fi

Avainsanat