Tarkenna hakuasi

Terveyden älykkäät ratkaisut – kliinisestä tarpeesta käyttöön (TÄRY) profiilikuva

Terveyden älykkäät ratkaisut – kliinisestä tarpeesta käyttöön (TÄRY)

Projekti
01.09.2023 - 31.08.2026
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Terveyden älykkäät ratkaisut – kliinisestä tarpeesta käyttöön (TÄRY) rahoittajan logo Terveyden älykkäät ratkaisut – kliinisestä tarpeesta käyttöön (TÄRY) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Älykkäällä ratkaisulla terveydenhuollossa tarkoitetaan laajaan terveystietoon ja sen analysointiin mm. koneoppimis- tai tekoälymenetelmiin perustuvaa työkalua, jolla helpotetaan terveydenhuollon ammattilaisen päätöksentekoa, esim. hoidon ohjaamista. Tässä hankkeessa on tavoitteena edistää sote-datan ja kansalaisten itse raportoiman terveystiedon (my datan) hyödyntämistä sekä kehittämällä niihin perustuvia terveydenhuollon älykkäitä ratkaisuja että parantamalla ratkaisujen hyödyntämisen edellytyksiä. Hankkeessa etsitään ratkaisuja erityisesti nykysäädösten luomaan tilanteeseen, jossa sote-datan käsittely on pitkälti sallittua ainoastaan tietoturvallisessa käyttöympäristössä (tietoaltaassa). Älykkäiden ratkaisujen mahdollistamiseksi on ratkaistava toimintatapa, jolla mm. my dataa voidaan tuoda terveydenhuollon käyttöön, ja miten älykkäisiin ratkaisuihin tarvittava laskenta voidaan toteuttaa, sekä miten yritykset voivat hyödyntää luotua mallia.

Tämän toteuttamiseksi hankkeessa jatkokehitetään Pohjois-Savon tietoallasympäristöä ja terveysdatainfrastruktuuria sekä pilotoidaan älykkäitä ratkaisuja. Pilotteina hankkeessa kootaan tarvittava laaja terveystieto ja my data sekä luodaan älykkäiden ratkaisujen avulla rinta- ja keuhkosyöpäpotilaiden hoitopolun kokonaismalli, joka sisältää myös vaikuttavuuden arvioinnin. Malli edistää yksilöllistä syövän hoitoa ja tiedolla johtamista terveydenhuollossa. Toteutettua mallia voidaan käyttää vastaavien hoitopolkujen kehityksessä. Mukana olevat osallistuvat yritykset tuovat hankkeeseen liiketoiminnallisia ratkaisumalleja.